ANLb 2023-2028

ANLb 2023-2028

Het ANLb verandert in hoofdlijnen niet. Wel komt er een verbreding van water en klimaat. Het leefgebied dooradering (denk aan met name landschapselementen) wordt in een veel groter deel van Drenthe mogelijk. Dit alles bij elkaar betekent dat meer boeren in aanmerking kunnen komen voor ANLb, mits er meer budget komt. En daar is nog geen zekerheid over. Verder veranderen de tarieven voor veel beheerpakketten, pakketvoorwaarden zijn geactualiseerd en er komen enkele nieuwe pakketten. In augustus 2022 gaan we de huidige deelnemers informeren over de wijzigingen in het ANLb en de wisselwerking met de ecoregeling.

De relatie tussen ANLb en ecoregeling

Sommige activiteiten in de ecoregeling lijken op ANLb-pakketten. Als u een activiteit uitvoert in de ecoregeling, en daarvoor een vergoeding ontvangt, dan kunt u ze niet nogmaals in het ANLb vergoed krijgen. Sommige ANLb-pakketten kunnen wel worden op opgegeven in de ecoregeling: u krijgt dan wel de bijbehorende punten, maar niet de waarde.

In sommige gevallen is stapelen mogelijk met behoud van de volledige ANLb-vergoeding, maar in sommige gevallen zal een deel van de ANLb-vergoeding gekort worden. Wat er precies mogelijk is, is nog onduidelijk.

Simulatietool

Sinds juli 2022 heeft RVO een voorlopige simulatietool gepubliceerd voor de ecoregeling en combinatie met ANLb. Hiermee kunt u berekenen hoeveel subsidie u krijgt als u verschillende eco-activiteiten uitvoert. De voorlopige tool is nog in ontwikkeling.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • In augustus organiseerden we vier informatiebijeenkomsten door Drenthe. U kan de presentatie bekijken en de antwoorden op de gestelde vragen teruglezen.
  • Huidige beheerders kunnen tot 1 november een afspraak maken voor een voorintekening, neem contact op met uw gebiedscoördinator.
  • Geïnteresseerde agrariërs (niet huidige deelnemers) zich als belangstellende laten registreren.
  • Zodra duidelijk wordt dat er budget beschikbaar is voor nieuwe deelnemers zullen wij deze gaan benaderen. Wie wij benaderen zal afhangen van de opgegeven interesse van de agrariër, het leefgebied waarvoor budget beschikbaar is, de ligging van de gronden van de agrariër en de ecologische waarde die deze gronden hebben voor het huidige beheer, en het moment van registratie.