Agenda

Veldochtend kruidenrijk grasland Drentsche Aa

Veldochtend kruidenrijk grasland Drentsche Aa

Het project Proeftuin voor Natuurinclusieve landbouw in het Drentsche Aa gebied organiseert een veldochtend over kruidenrijk grasland in het Drentsche Aa gebied op:

Donderdag 21 juli 2022
9.30-12.00 uur
Melkveehouderij Darwinkel-Boelens – Hoofdweg 64, Zeegse

Aanmelden via Ruben Burgler (06-46809562)

Deze ochtend is bedoeld voor landbouwers die zich oriënteren of al bezighouden met kruidenrijk grasland. De bijeenkomst heeft twee doelen:

  • Kennis en ervaring uitwisselen
  • Belangstelling peilen voor deelname aan kruidenrijk graslandproeven

We zijn blij dat Stan Boelens bereid is ons op zijn boerderij te ontvangen en zijn ervaringen met kruidenrijk grasland te delen. De Proeftuin voor Natuurinclusieve landbouw in het Drentsche Aa gebied is een project vanuit Agrarische Natuur Drenthe en wordt uitgevoerd door Geertje Enting, Sikke Meerman en CLM Onderzoek en Advies. De Proeftuin is gekoppeld aan het project Transitie Landbouw Drentsche Aa, een initiatief van de Provincie Drenthe.

Het doel van de Proeftuin is om te experimenteren met maatregelen die positief kunnen uitpakken voor biodiversiteit, bodem, water, klimaat en ook goed inpasbaar en rendabel zijn in de bedrijfsvoering. Bij elk experiment zijn we op zoek naar een manier om te leren van de praktijk. Dit voorjaar zijn vijf boeren gestart met proefvelden met mengteelten.

Om binnen het Drentsche Aa gebied ook ervaring op te kunnen doen met verschillende vormen van kruidenrijk grasland zoeken we een aantal bedrijven waar op het eind van de zomer tijdens de graslandvernieuwing een proef ingezet kan worden. Voor deze proef is vanuit het project een vergoeding beschikbaar. Tijdens deze veldochtend ontvang u hierover meer informatie.

Ook attenderen wij u op de regeling die de Provincie Drenthe per 1 augustus openstelt, waarmee een kruidenrijk grasmengel met korting kan worden aangeschaft. Dit biedt voor de Proeftuin extra mogelijkheden. Zie: 1001ha.nl

Programma veldochtend kruidenrijk grasland (onder voorbehoud)
9.30 uur ontvangst en toelichting op de Proeftuin door Geertje Enting
9.50 uur ervaringen van Stan Boelens tijdens een ronde langs een aantal kruidenrijke percelen met ruimte voor vragen
10.30 uur ervaringen van Theo Mulder (Mulder Agro)
10.50 uur koffie
11.05 uur toelichting proefopzet, begeleiding en vergoeding door Sikke Meerman
11.25 uur toelichting monitoring vanuit CLM door Annemarie Dekker/Julia van Middelaar
11.40 uur ruimte voor vragen
11.50 uur vervolgafspraken en dank
12.00 uur afsluiting