Nieuws

App helpt bij bepalen van schadedrempel in graan

App helpt bij bepalen van schadedrempel in graan

Lieveheersbeestjes, spinnen, sluipwespen en andere natuurlijke plaagbestrijders kunnen helpen om schade door bladluizen en ander plaaginsecten te beperken. Met de app IPM Toolbox kun je nu de schadedrempel bepalen.

Dat is of er in verhouding genoeg natuurlijke plaagbestrijders in het gewas zitten om plaaginsecten onder controle te houden. Als er genoeg natuurlijke plaagbestrijding aanwezig is, dan hoef je geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Daarnaast bevat de app veel informatie over het lokken van natuurlijke plaagbestrijders. De app biedt zo handvatten voor het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw.

Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen

In het kader van het project ‘Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen’ heeft Agrarische Natuur Drenthe de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) ondersteunt in het ontwikkelen van de app. De IPM Toolbox is een hulpmiddel om Integrated Pest Management (IPM), in de praktijk te brengen. IPM wordt in het Nederlands ‘geïntegreerde gewasbescherming’ genoemd en heeft als doel om gewassen te telen met zo min mogelijk uitstoot van schadelijke stoffen naar het milieu. Eigenlijk moet iedere gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen volgens deze principes werken.

Gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen worden ingezet als laatste redmiddel. “In de praktijk merken we dat het niet altijd zo gaat”, aldus Marjon Schultinga, projectleider van ANOG. “De kennis en de tijd ontbreekt om goed te monitoren. De IPM Toolbox maakt deze kennis beter beschikbaar. In eerste instantie is de applicatie alleen toepasbaar voor granen, dat al zo’n 30% van het akkerbouwareaal uitmaakt. We hopen in de toekomst ook de teelt van andere gewassen toe te voegen aan de IPM Toolbox.”

Preventie, monitoring, interventie

Binnen IPM worden er drie stappen onderscheiden: preventie, monitoring en interventie. De IPM Toolbox helpt telers op weg om graangewassen te monitoren en de plaagdruk te bepalen. Tevens bevat deze app informatie over preventie- en interventiemaatregelen.

Voor de ontwikkeling van deze app heeft ANOG samengewerkt met het Louis Bolk Instituut, Centrum voor Landbouw en Milieu, Aequator Groen en Ruimte, de Ontwikkelfabriek en Agrarische Natuur Drenthe.