Nieuws

Drone vindt 60 weidevogelnesten in Drostendiep

Drone vindt 60 weidevogelnesten in Drostendiep

In maart zijn we begonnen met vliegen over het Drostendiep, opzoek naar kievitsnesten. Gemiddeld drie ochtenden per week stond AND samen met twee duo’s van de vrijwillige vogelbescherming in het veld. Naar mate het seizoen vorderde verlegden we onze zoektocht van akkerland naar grasland. Hier maken weidevogels als Tureluur, Grutto en Wulp graag hun nest. Dit eerste seizoen vond de drone 60 nesten in het Drostendiep.

Aantal door de drone gevonden nesten in het Drostendiep
Kievit 52
Tureluur 2
Grutto 3
Scholekster 1
Wulp 2


Hoge nachtelijke temperaturen

De planning was om tot eind juni door te vliegen, om te inventariseren waar de kuikens zich ophielden in de beheerpercelen. Maar begin juni bleken de nachten al te warm, waardoor het verschil in warmte tussen het grondoppervlak en de kuikens niet waarneembaar was. Dus, als je tot laat in het seizoen wilt doorvliegen ben je afhankelijk van de nachtelijke temperaturen.

Dit was het eerste seizoen met de drone. Er is vanaf boven een eerste beeld geschetst van het weidevogelgebied Drostendiep en de gunstige broedplekken van de weidevogels. Doordat er veelal gevlogen is boven de beheerpercelen hebben we idee of het beheer op de juiste plek ligt. De vogels zijn hierin leidend, die kiezen het beste plekje voor hun broedsel. Dat is niet altijd op percelen waar beheer op ligt. Het blijft natuur en dat is iets wat niet regelbaar is… gelukkig!

Gerko Zinger

Dronecoördinator