Nieuws

Studiegroepen akkerranden: onkruid in mijn rand! En nu?

Studiegroepen akkerranden: onkruid in mijn rand! En nu?

De evaluatiebijeenkomst van het project meer kennis minder gewasbeschermingsmiddelen kon door corona niet doorgaan. Daarom verstuurden we de evaluatie via een speciale nieuwsbrief naar de deelnemers van het project. We vroegen de deelnemers, middels een korte vragenlijst, naar hun ervaringen met het project. 19 van de 49 deelnemers vulden de vragenlijst in. Een van de uitkomsten is dat iedereen aangeeft dat niet ieder jaar opnieuw zaaien en de randen meerjarig te laten liggen goed werkt tegen onkruid als melde.

De deelnemers van het project zitten in studiegroepen, dit jaar was het thema onkruidbeheersing. Tijdens de veldbijeenkomsten zijn twee methodes besproken om onkruid tegen te gaan: najaarsinzaai en meerjarige akkerranden (dus niet elk jaar opnieuw inzaaien). We vroegen de deelnemers wat ze het beste inzaaimoment vonden. 58% noemde het voorjaar, 42% noemde het najaar. Het was gebruikelijk om akkerranden in het voorjaar in te zaaien, sinds 2020 zijn de eerste akkerranden in het najaar ingezaaid. Daarnaast gaven alle respondenten aan de randen minimaal 2 jaar te laten liggen. Sinds 2020 zaaien steeds meer agrariërs niet elk jaar opnieuw hun akkerrand in.

De respondenten blijven geïnteresseerd in onkruidbeheersing, maar willen ook graag meer weten over natuurlijke plaagbeheersing en waterkwaliteit. De deelnemers vonden de veldbijeenkomsten en persoonlijk advies de meest waardevolle onderdelen van de studiegroepen. Voor het komende seizoen willen we dit doorzetten. Op de planning staan onder andere veldbijeenkomsten over deze onderwerpen. Lees in de evaluatienieuwsbrief meer over de resultaten van het project: meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen.