Mijn BoerenNatuur

Nieuws

Vertraging uitbetaling ANLb beheerjaar 2023

Vertraging uitbetaling ANLb beheerjaar 2023

Wij hebben van RVO het bericht ontvangen dat de uitbetaling van de ANLb-gelden 2023 later is dan voorheen.

De oorzaak is dat RVO meer tijd nodig heeft om alle landelijke ANLb-aanvragen te beoordelen. Dit vanwege de complexe wisselwerking met het nieuwe Gemeenschappelijke Landbeleid (GLB). Hierdoor neemt het dit jaar meer tijd in beslag dan voorgaande jaren.
 
Als AND kunnen wij aan deze vertraging helaas niets veranderen. Hoe graag we dat ook willen. We begrijpen volledig dat op tijd uitbetalen belangrijk is. Zeker voor u als deelnemer. Later uitbetalen kan immers directe gevolgen hebben voor uw liquiditeit.
 
De uitbetaling van de ANLb-beheervergoeding was normaal gesproken eind februari. Dat zal naar verwachting enkele weken later worden. Wij hebben bij RVO aangedrongen op spoedige betaling.
 
Wij zullen u actief op de hoogte houden.
 
Vriendelijke groet namens,
Bestuur Agrarische Natuur Drenthe
 
René Vree Egberts
Directeur