Bloemrijke Akkers 2022

Bloemrijke Akkers

Bloemrijke Akkers

Bloemrijke akkers wordt mogelijk gemaakt door deelnemende gemeenten in Drenthe en de Provincie. Deelname is niet exclusief voor AND leden.

LET OP! Aanmelden is niet meer mogelijk.

Iedereen in Drenthe met een beschikbare grondoppervlakte tussen 0,25 hectare en 0,50 hectare mag meedoen. De akker dient aaneengesloten op een zichtlocatie te worden ingezaaid. U dient de Bloemrijke Akker tot in het (volgende) voorjaar te laten staan en pas dan mag de akker weer bewerkt worden.

Doel
Het doel van Bloemrijke Akkers is om stuifmeel en nectar te bieden op momenten dat de natuur dit zelf minder geeft. Daarnaast vinden niet alleen insecten hun weg naar deze akkers, maar ook vogels en wild, zoals reeën en hazen.

Ligging
Voordat u het aanmeldformulier invult is het belangrijk dat u eerst de X,Y-coördinaten op Google Maps opzoekt. Deze coördinaten vult u vervolgens in op het aanmeldformulier. Hebt u hulp nodig bij het vinden van de X,Y-coördinaten? Neem dan telefonisch contact met ons op via tel: 0592-700230.

Via het aanmeldformulier kunt u zich opgeven voor het project. Deelname vindt plaats op volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier en de compleetheid daarvan, waarbij deelnemers van voorgaande jaren voorrang hebben.

U kunt minimaal 0,25 hectare en maximaal 0,50 hectare opgeven. De vergoeding voor het project is €450,- per 0,50 hectare inclusief 5 kilogram zaaizaad.

Deelnemende gemeenten:

Pilot Meerjarige Bloemrijke akkers
In de gemeenten Borger-Odoorn en de gemeente Noordenveld is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de pilot ‘Meerjarige Bloemrijke Akkers 2022-2024. In overleg met u wordt de akker die u hiervoor wilt gaan inzetten (oppervlakte tussen 0,25 ha en 0,5 ha) in ons systeem ingetekend. De afspraken die we voor de beheerperiode van 3 jaar maken, leggen we vast in een overeenkomst. U krijgt het meerjarige bloemenmengsel geleverd vanuit het project. In het eerste jaar krijgt u voor uw deelname aan de pilot een vergoeding van € 450,- per halve hectare. In de opvolgende jaren hoeft u geen zaaiwerkzaamheden uit te voeren en daarom is de vergoeding in het 2e en 3e jaar € 150,- per halve hectare. Aan het eind van ieder jaar moet de akker worden gemaaid en dient het maaisel voor het beste resultaat te worden afgevoerd.