ANDrenthe

28 januari 2019 lezing van Jeroen Onrust: “Boeren, wormen & vogels”


Agrarische Natuur Drenthe nodigt u uit voor het bijwonen van een lezing door bioloog en ecoloog Jeroen Onrust.

In agrarische graslanden spelen regenwormen een sleutelrol in de bodemvruchtbaarheid en in de voedselvoorziening van weidevogels. In tegenstelling tot andere soorten, lijkt het met regenwormen in het boerenland niet slecht te gaan. De Nederlandse agrarische graslanden herbergen namelijk de hoogste dichtheden aan regenwormen van Europa. Desondanks gaat het hier slecht met weidevogels en ook zijn er steeds meer problemen met bodemvruchtbaarheid. In deze lezing vertelt Jeroen over zijn promotieonderzoek waarin hij onderzocht hoe het graslandbeheer van melkveehouders de regenwormen in de grond en de toegang van weidevogels tot die wormen beïnvloedt. Hij laat zien dat door naar verschillende soorten regenwormen en hun ecologie te kijken regenwormen het wel degelijk moeilijk hebben in het huidige boerenland en dat dit gevolgen heeft voor het hele voedselweb en uiteindelijk dus ook voor de boer.

Wanneer: Maandag 28 januari 2019, aanvang 19:30 uur
Locatie: Gieterstraat 45 in Rolde

Aanmelden kan via deze link

grutto nadert zijn nest
facebook twitter