Mijn BoerenNatuur

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring “Coöperatie Agrarische Natuur Drenthe” U.A. (AND)

De coöperatie “Agrarische Natuur Drenthe “U.A. gevestigd Rolderstraat 45, 9451 TE, Rolde, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61554200 verzamelt persoonsgegevens over u via persoonlijke contacten en aanmeldformulieren.

Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen.

Uw persoonsgegevens verzamelen
Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u

 • deelnemer bent in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer bij AND;
 • heeft aangegeven interesse te hebben om deelnemer te worden in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer;
 • heeft aangegeven AND financieel te willen steunen;
 • zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief;
 • lid bent van AND; • deelneemt aan een (natuur) project van AND;
 • goederen en diensten levert aan AND;
 • een zakelijke relatie heeft met (medewerkers, bestuursleden) van AND.

De verzamelde gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij verzamelen de volgende gegevens over u: (bedrijfs(naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, KvK nummer en relatie met BRS-nummer, burgerservicenummer, perceelsnummer.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:

 1. te kunnen voldoen aan de subsidieverplichting vallende onder het ANLb;
 2. te kunnen sturen en ondersteunen op het agrarisch natuurbeheer;
 3. uitbetalingen) te kunnen verrichten (ANLb of projecten);
 4. onze nieuwsbrief te kunnen toesturen; e) uitnodigingen voor bijeenkomsten te kunnen toesturen.


We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft. De bewaartermijn is tot 7 jaar na de laatste uitbetaling of einde lidmaatschap.

Derden
We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij die nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en BoerenNatuur. In dat geval spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.

Anonieme gegevens
Onze website verzamelt automatisch anonieme of algemene informatie over u als gebruiker van de website. Met deze gegevens kunnen we bepalen hoe u als bezoeker onze website gebruikt, maar daarmee kunnen we niet uw identiteit vaststellen. Deze gegevens zien we dan ook niet als persoonsgegevens.

Het gebruik van Cookie
Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website die u bezoekt, op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Cookies worden gebruikt om gegevens van bezoekers te onthouden. De meeste browsers accepteren standaard cookies. Als u dit niet wilt dan kunt u de browser zelf anders instellen.

Cookies voor Google Analytics
Agrarischenatuurdrenthe.nl gebruikt Google Analytics om gegevens te verzamelen van website bezoekers. Hiervoor geldt:

 • Wij delen via Google Analytics geen gegevens met Google (benchmarkgegevens);
 • Google Analytics-cookies worden niet gebruikt voor andere Google-diensten;
 • Een deel van IP-adres is anoniem gemaakt, zodat het gedrag van individuele bezoekers niet te herleiden is
 • Gegevens van Google Analytics cookies worden beveiligd (versleuteld) verstuurd;

Uw rechten als gebruiker
U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

 • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
 • de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
 • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
 • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
 • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. . In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.