ANDrenthe

Anno 2021

Mede namens mijn collega’s in het bestuur, de ledenraad en de medewerkers van AND wens ik u allen in gezin/familie en bedrijf een voorspoedig 2021. Wetende dat verdriet en zorgen uit het vorige jaar ‘meegaan’, geeft een nieuw jaar ook mogelijkheden de bakens te verzetten en/of de geplande route met de kennis van nu voort te zetten.

Agrarisch Natuurbeheer lift mee met het wel en wee van de landbouwbedrijven, de sector, de (landelijke-) politiek en de maatschappelijke ontwikkelingen. Wat dit laatste voor invloed heeft zien we om ons heen waar goed lopende bedrijfstakken volstrekt de vernieling in gaan als gevolg van de Covid-19 pandemie.

Voor de landbouwsector staan er op nationaal en Europees niveau belangrijke maatregelen ‘in de steigers’ die grote invloed zullen kunnen krijgen op de bedrijfsvoering. De Tweede Kamer verkiezingen in maart en de vormgeving van het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) zullen na de zomer leiden tot grote bestuurlijke drukte op diverse landbouwdossiers. En in de slagschaduw van dit geweld werken wij met z’n allen om met zorg en aandacht de agrarische natuur en landschapswaarden een duurzame plek te geven op de bedrijven en in het landschap.

In gesprekken met onze leden blijkt steeds weer de haast ontspannen sfeer waar u dit belangrijke bedrijfsonderdeel ‘meeneemt’ als onlosmakelijk onderdeel en waar je stiekem trots op bent. We zullen met z’n allen dit aspect van de landbouwbedrijven ‘anno 2021’ meer moeten uitdragen naar collega’s en vooral naar de maatschappelijke omgeving (lees: politiek). Het veranderproces, waar agrarisch natuur beheer juist zo’n mooi positief voorbeeld van is, is een onmiskenbaar signaal dat echte agrarische ondernemers al bezig zijn met het verzetten van de bakens. Dit proces is onafwendbaar en vraagt wat meer tijd dan politieke bouwmeesters een ander gunnen. Het huidige systeem is ook niet op een namiddag tot stand gekomen en vraagt dus ook om een respectvolle veranderperiode.

Mijn oproep aan u allen is om door te gaan met veranderen, gericht op een duurzame bedrijfsvoering. Kies een route die bij uw bedrijf past, doe het samen, en AND zal u in het nieuwe jaar met raad en daad terzijde staan.

Henk van ’t Land
Voorzitter AND
HT-AND19062722

Ons kantoor is gesloten

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is ons kantoor sinds 30 september gesloten voor bezoek. Onze werknemers werken zoveel mogelijk vanuit huis. We zijn telefonisch en per mail te bereiken. Tijdens werkzaamheden die we niet vanuit huis kunnen uitvoeren, zoals veldwerk, zullen we de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Algemene vragen kunt u mailen naar info@andrenthe.nl. Als u een vraag heeft aan één van onze medewerkers, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen.

Jannes Hoenderken over zijn akkerranden: Hoe een foutje goed uitpakt

IMG_8407
Jannes Hoenderken heeft samen met zijn broer een akkerbouwbedrijf in het Drentsche Aa gebied. Ze hebben zo’n 50 ha bouwland met aardappels, suikerbieten, tarwe en gerst. Daarnaast pachten ze nog wat grasland van Staatsbosbeheer, dat één keer jaar gehooid wordt. Hoenderken heeft al zeker tien jaar akkerranden. Het is begonnen met het inzaaien van wat overhoeken en wendakkers. ‘Je doet …
Meer lezen

GLB-pilot Akkerbelt: Stoppel van vogelvriendelijk graan inmiddels onzichtbaar door groenbemester

Groenbemester in september
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat negentien leden op ruim 75 hectare maatregelen uitvoeren in voor de GLB-pilot akkerbelt. Samen met acht andere collectieven in Nederland zijn dit teeltseizoen maatregelen getest om met het nieuwe GLB (vanaf 2023) een vergroening te realiseren die voor boer, natuur en omgeving rendeert. Voor één van de maatregelen, het vogelvriendelijk graan, …
Meer lezen

51 poelen geïnventariseerd

Poel in de gemeente Coevorden
Dit najaar zijn alle 51 poelen die collectief beheerd worden geïnventariseerd. Daarbij is de huidige staat van de poelen in kaart gebracht aan de hand van een protocol van RAVON (Stichting Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). Zo is o.a. de diepte, profiel van de poel en de aanwezigheid van water- en oeverplanten in kaart gebracht. In de meeste gevallen was …
Meer lezen

ANLb-beheerovereenkomsten verlengd tot en met 31 december 2022

AND klein
De huidige periode voor agrarisch natuurbeheer loopt tot en met 31 december 2021. Het nieuwe GLB start naar verwachting op 1 januari 2023. Dit betekent dat er voor het ANLb één transitiejaar komt: 2022. In dit overgangsjaar blijven huidige ANLb-contracten, voorwaarden en vergoeding gelden. De Provincie Drenthe heeft -als onze opdrachtgever- deze verandering in december 2020 formeel schriftelijk bevestigd. Ondertussen …
Meer lezen

Weidevogelteam versterkt

Komend broedseizoen zijn er twee veldmedewerkers te vinden in het Drostendiep. Naast Wilfried Eijsink zal ook Jan Nicolai als veldmedewerker bij AND aan de slag gaan. Deelnemers in het Drostendiep kennen Jan misschien al als weidevogelbeschermer in Coevorden. In 2016 was hij een van de initiatiefnemers voor de brandbrief aan de provincie, waaruit het Plan van Aanpak Akker- en Weidevogels …
Meer lezen
Jan Nicolai
Gerko Zinger

Uitvoeren en melden beheer

Het meeste landschapsbeheer wordt het beste uitgevoerd in de herfst en de winter. Waarmee kan u aan de slag en hoe? Bosjes en hakhout snoeien: Doet u mee met ANLb-pakket Bosje of Hakhout (bijvoorbeeld houtwal of singel)? Dan betekent dit dat u vanaf 1 oktober mag starten met de zaagwerkzaamheden en dit voor 15 maart klaar moet zijn. Heeft u …
Meer lezen

Eindrapportage natuurlijke plaagbestrijding eikenprocessierups

Koolmees in nest eikenprocessierups Wapserveen met Peter Bennink Tuin en Landschap
Voor het vierde jaar onderzocht stichting Boermarke Wapserveen maatregelen om de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te bestrijden. Het gaat om een combinatie van maatregelen zoals, ophangen van nestkasten en inzaaien van bloemrijke bermen. De maatregelen stimuleren de aanwezigheid van vogels die de rupsen eten en insecten die de rupsen parasiteren. Net als voorgaande jaren ziet de Boermarke dat de …
Meer lezen

Doorzaaimachine succesvol in overgang naar kruidenrijk grasland

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Demonstratie van de doorzaaimachine Na een jaar van veel sleutelen en uitproberen, presenteerde Peter Oosterhof op 18 september zijn nieuwe doorzaaimachine. Het zag er prima uit: de doorzaaimachine maakt de strookjes grond mooi los en kan in één werkgang verschillende soorten zaaizaad op verschillende dieptes inzaaien. De kruiden komen dus letterlijk in een gespreid zaaibedje terecht, maar wat levert het …
Meer lezen

NP Junior Rangers adopteren akkerrand bij Agrarische Natuur Drenthe

JR_Akkerrand
Nationaal Park Drentsche Aa Junior Rangers adopteren een akkerrand op het terrein van Agrarische Natuur Drenthe (AND). Het komende jaar helpen de Junior Rangers op en om het AND terrein om de biodiversiteit te verbeteren en te monitoren. De uitvalsbasis van de NP Junior Rangers is ondergebracht in het AND gebouw bij Rolde. Nestkastjes maken en ophangen, bomen snoeien, sloot …
Meer lezen
facebook twitter