ANDrenthe

Voorwoord: Een gebiedsproces doe je samen

HT-AND19062722
De term ‘gebiedsproces’ is in allerlei grote en kleine lokale kwesties een soort Haarlemmerolie. Er moet worden gebouwd, aangelegd, gesaneerd of ingericht en de oplossing voor …ja wat eigenlijk.. is: ‘het gebeurt via een gebiedsproces’. Heel vroeger werden bij belangrijke zaken de dorpsoudsten bijeengeroepen. Later verliep dat in Drenthe via de Boermarken. Van de vorige eeuw kennen we nog de …
Meer lezen

Veenkoloniën: een schatkamer voor toekomstbestendige landbouw

1) Veldexcursie vogelvriendelijk graan
In 2020 testten negentien akkerbouwers potentiële maatregelen voor het nieuwe GLB (gemeenschappelijk landbouw beleid van de EU) dat in 2023 ingaat. De deelnemers waren enthousiast over de maatregelen en zouden deze graag terugzien in het nieuwe GLB. Eén van deze maatregelen, het vogelvriendelijk graan, brengt de twee werelden natuur en landbouw dichterbij elkaar. Op dezelfde akker is er meer plek …
Meer lezen

Vertrek van Rick Reijerse

IAVC8713
Na 2 jaar en 2 maanden van het mooie Drentse landschap en nuchtere mentaliteit genoten te hebben, ga ik een nieuw avontuur aan onder de rivieren. Per 23 maart a.s. leg ik mijn werk voor Agrarische Natuur Drenthe neer. Na een periode waarin ik ontzettend veel heb geleerd over het Agrarisch Natuurbeheer, gebiedskennis heb opgedaan, mensen heb ontmoet en als …
Meer lezen

Geef u op voor bufferstroken in WDODelta

In het Drentse deel van het Waterschap Drents Overijsselse Delta kunnen agrariërs meerjarige bufferstroken aanleggen en beheren langs watervoerende watergangen. Het doel is om de waterkwaliteit te verbeteren. Melkveehouders, akkerbouwers en telers van intensieve gewassen kunnen meedoen. In totaal is er ruimte voor circa 250 km bufferstroken. Het project loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023.

Enthousiast? Kijk voor meer informatie op onze website.

Collectieve aanpak agrarisch natuur- en landschapsbeheer een succes

De uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer via 40 agrarische collectieven waarin ruim 11.000 boeren samenwerken is vijf jaar na de invoering een succes. Dit blijkt uit de lerende evaluatie van het ANLb stelsel in opdracht van het ministerie van LNV en de provincies die is uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen Environmental Research. De evaluatie is op 31 maart …
Meer lezen

Gezocht: 20 akkerbouwers in de Veenkoloniën

138-Bloeiende_aardappels
In 2020 zijn de Agrarische Natuurverenigingen ANOG en AND een project gestart om diverse mogelijkheden te onderzoeken voor het bevorderen van de biodiversiteit in de akkerbouw in de Veenkoloniën. Eén van de mogelijkheden is het ontwikkelen van de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw (BMA). Daarvoor hebben we van 20 veenkoloniale akkerbouwbedrijven in Drenthe gegevens nodig, zodat de ontwikkelaars van de BMA rekening kunnen …
Meer lezen

Agrarisch natuurbeheer en uw Gecombineerde Opgave

De administratie, voor velen niet het leukste onderdeel van het agrarisch natuurbeheer. Vanaf 1 maart tot en met 15 mei staat de Gecombineerde Opgave weer open. Heeft u een uitnodiging van RVO ontvangen? Dan dient u de Gecombineerde Opgave ook in te dienen. AND heeft uw beheer ingetekend.  Via de kaartlaag ‘ANLb aangevraagd’ kunt u deze intekening overnemen. Hieronder een …
Meer lezen

Weinig korting door NVWA-controles in 2020

Begin februari ontving AND het geld voor het agrarisch natuurbeheer in Drenthe voor het jaar 2020. RVO.nl betaalde 99,94% uit van het aangevraagde bedrag. Dat ligt boven het landelijke percentage van 99,77%. Het hoge percentage is te danken aan de inzet van onze deelnemers. Uit NVWA-controles zijn nauwelijks kortingen voortgekomen. Een compliment voor alle deelnemers aan agrarisch natuurbeheer! De transactiekosten …
Meer lezen

Weidevogeldrone

20210330_071758
Maandag 15 februari is de weidevogeldrone bij ons afgeleverd door DronExpert! Een mooie aftrap van het weidevogelseizoen in Drenthe. Deze ‘vreemde vogel’ zal ons helpen om samen met weidevogelvrijwilligers en boeren nog meer nesten van weidevogels in Drenthe te beschermen.  Vanaf begin maart zullen we beginnen met vliegen in de weidevogelgebieden in Drenthe. In de toekomst zal de drone breder …
Meer lezen

Mening akkerbouwers gevraagd over agrarisch natuurbeheer

Doel van enquête De Vogelbescherming zien graag dat meer boeren mee gaan doen aan agrarisch natuurbeheer op hun land. Daarom vindt De Vogelbescherming het belangrijk om eventuele obstakels in beeld te brengen en weg te nemen. De resultaten van de enquête worden gebruikt in een advies aan overheden en belangenorganisaties om de deelnamebereidheid aan agrarisch natuurbeheer te vergroten. Internationaal onderzoek …
Meer lezen

Resultaten van BIMAG 2020

Onze ANLb deelnemer en lid van het dagelijks bestuur Jan Reinier de Jong uit Odoorn deed afgelopen jaar (2020) met zijn dochter Lente mee aan het project: 'Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied' (BIMAG).

De resultaten van het BIMAG project vindt u terug in deze brochure.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.facebook twitter