ANDrenthe

Solide behendige organisatie

Veertig collectieven voeren het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) uit in heel Nederland. In de provincie Drenthe is dat Agrarische Natuur Drenthe (AND), maar in de meeste provincies zijn er meerdere collectieven. Na vier jaar praktijkervaring heeft BoerenNatuur onderzocht hoe die veertig organisaties functioneren: hoe is het gesteld met de professionaliteit? Wat gaat er goed? En wat kan beter?

Die veertig collectieven komen voort uit vrijwilligersorganisaties zoals de Agrarische Natuur Verenigingen en zijn ten behoeve van het nieuwe beleid omgevormd tot professionele clubs. Met elkaar geven de collectieven circa €70 miljoen EU-geld door aan boeren, die afspraken uitvoeren voor het ANLb.

Uit het onderzoek van BoerenNatuur blijkt dat veel collectieven op de goede weg zitten qua professionaliteit, maar dat enkelen er een stapje bij moeten doen. Vooral waar sprake is van verweving van diverse verenigingsculturen is een heldere aansturing een verbeteropdracht, maar ook kleine organisaties kunnen steun gebruiken.

Wanneer de landelijke uitkomsten naast die van AND worden gelegd, scoren wij zeer goed. Daar is het Bestuur content mee! Deze positieve beoordeling is niet vanzelf gekomen. Voortdurend is daar met elkaar bewust aan gewerkt. Het benutten van adviezen, het maken van de juiste keuzes, het vertrouwen van onze provincie én af en toe een ‘gelukkige hand’. Dat heeft AND gebracht wat het wil zijn: een professionele, solide, behendige organisatie ten dienste van de deelnemers aan ANLb in Drenthe.

Het is en blijft een samenspel van betrokken medewerkers, bestuursleden, deelnemers en adviseurs. AND gaat met deze beoordeling op weg naar de toekomst: voortzetten en uitbreiden van het ANLb, een ondersteunende rol bij de eco-regelingen in het nieuwe GLB, partner bij landelijke projecten zoals de Duurzame Zuivel, of regionaal van Agenda Boer-Burger-Biodiversiteit en duurzame akkerbouw en veehouderij, water en oevers, etc. etc.

Een solide, behendige organisatie zoals AND is een natuurlijke partner voor ondernemende boeren in Drenthe.

Henk van ’t Land
Voorzitter AND

Kantoorbezetting

Vanaf 1 juli zijn wij weer in afwisselende bezetting gaan werken vanuit ons kantoor in Rolde. U kunt ons nu weer bereiken via ons algemene telefoonnummer. Met betrekking tot het bewaken van de 1,5 meter afstand norm zijn in kantoor de nodige aanpassingen doorgevoerd. Daarnaast zijn er extra voorzieningen getroffen rond de geldende hygiënemaatregelen. Wilt u ons kantoor bezoeken? Meer lezen...

2.220 ha agrarisch natuurbeheer in 2020

AND logo transparant
Net als agrariërs, moet AND elk jaar vóór 15 mei alle (beheer)percelen indienen bij RVO. We hebben daarmee het agrarisch natuurbeheer voor 2020 vastgelegd. Na 15 mei kan er geen aanvullend beheer meer worden afgesloten. Toekomstig nieuw beheer kan pas ingaan vanaf januari 2021. De provincie Drenthe bepaalt daarvan de omvang.

In 2020 is het areaal agrarisch natuurbeheer in Drenthe gegroeid van 2.080 ha naar 2.220 ha. Deze stijging is voornamelijk te danken aan extra budget voor akkerranden in de categorie water.

Als u vragen heeft over (de uitvoering van) uw beheer, neem dan contact op met uw gebiedscoördinator.

Bert Hoefsloot (open akkerland) 0592-201331 of b.hoefsloot@andrenthe.nl
Rick Reijerse (dooradering en categorie water) 0592-201337 of r.reijerse@andrenthe.nl
Heleen Strockmeijer (dooradering) 0592-201332 of h.strockmeijer@andrenthe.nl
Jorian Huisman (open grasland) 0592-201333 of j.huisman@andrenthe.nl
Geelgors

Geelgors met stip op 1 in wintervoedselakker

Bijna 60% van de vogels die afkomen op wintervoedselakker zijn geelgorzen. Vooral in de maanden december en januari zijn er meer dan 5.000 vogels geteld waarvan 3.000 geelgorzen. Wintervoedselakkers zijn ingezaaid met verschillende soorten graan, zonnebloemen en korenbloemen. De wintervoedselakkers worden niet geoogst. Meer lezen..
Akkerrand + phacelia en koolzaad

Meer rendement uit akkerranden?

Akkerranden inzaaien met een mengsel van bloemen en grassen is makkelijker gezegd dan gedaan. Soms lijkt het alsof er melde en perzikkruid is gezaaid in plaats van klavers, margrieten en chicorei. De vraag rijst of zo’n akkerrand dan wel nut heeft. In juni (dit jaar) hebben deelnemende agrariërs van studiegroepen van het DAW project “Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen” veldbijeenkomsten bijgewoond om met
Meer lezen...
Vogelvriendelijk graan mei 2020

Vogelvriendelijk graan: maatregel in het nieuwe GLB?

Negentien leden in de Veenkoloniën testen op ruim 75 hectare maatregelen voor de GLB-pilot akkerbelt. De maatregelen zijn vogelvriendelijk graan voor een natuurvriendelijker bouwplan en akkerranden combineren met ecologisch slootbeheer voor de knoflookpad. Deze maatregelen komen voort uit het eerder opgestelde gebiedsplan. Het doel is om regionaal maatwerk te leveren
Meer lezen...

Geef de boerenzwaluw een landingsplaats!

Dit voorjaar zijn door AND meerdere landingsplankjes voor de boerenzwaluw uitgedeeld. Iedereen met een geschikte locatie kan de boerenzwaluw ondersteunen bij de bouw van zijn nest. Graag horen we wie belangstelling heeft. Aanmelden voor een gratis plankje (zolang de voorraad strekt) kan via deze link. Heeft u al een plankje in gebruik genomen? Dan ontvangen we graag een foto via info@andrenthe.nl .
Plankje voor de boerenzwaluw om een nest te bouwen

Van het kantoor

Ons kantoor is verduurzaamd. Heel mooi tijdens de droge weken in mei, is het “oude” dak vervangen. De geïsoleerde dakplaten zorgen ervoor dat we komende winter er warmpjes bij zitten. Later zullen er nog zonnepanelen op het dak geplaatst worden. De kruidenrijke randen die we afgelopen najaar zelf inzaaiden, staan inmiddels in bloei. Het mengsel staat tot boven de knieën, en we hebben vanuit het kantoor zicht op bloeiende klaprozen. Mooi voor de insecten, vogels en ons.
Nieuw kantoordak
Akkerrand bij kantoor
facebook twitter