Mijn BoerenNatuur

Bestuur

Bestuur

Henk BrinkVoorzitter

Henk Brink zit samen met zijn vrouw en zoon in maatschap op een gemengd bedrijf van akkerbouw, pluimvee en melkvee. Henk wil het agrarisch natuurbeheer verankeren in het landschap en de samenleving. ‘’Ik vind agrarisch natuurbeheer belangrijk. Daarmee kunnen we iets leveren wat de maatschappij van ons vraagt. Dit kan alleen als er ook een boterham verdient wordt, de boeren een duurzame vergoeding ontvangen en landbouwgrond in handen van de landbouw blijft. Dit zal niet zonder slag of stoot gaan, maar ik ga er van uit dat zoveel mogelijk boeren blijven. Ik zal mij gaan inzetten voor een duurzame economische landbouw.’’

Contact

Jan Reinier de JongPlaatsvervangend voorzitter, secretaris

Jan Reinier is plaatsvervangend voorzitter en als dagelijks bestuurslid aanspreekbaar op alles wat met het leefgebied droge en natte dooradering te maken heeft. Verder bestaat zijn portefeuille uit communicatie/marketing, monitoring flora en fauna dooradering. Tevens is hij vanuit de akkerbouw betrokken bij natuurinclusieve landbouw, Innovatie Veenkoloniën en pilots GLB.  “Agrarisch natuurbeheer is voor mij een mix van een economisch verantwoorde landbouw en een lichte vorm van natuurbeheer. Je doet het voor jezelf en voor de samenleving”.

Contact

Jan TripPenningmeester

Jan is penningmeester van de Coöperatie “Agrarische Natuur Drenthe” U.A. Zijn portefeuille bestaat uit: administratieve organisatie, ICT (databeheer en privacy), planning & control en de financiële control van projecten. Hij is al zijn hele werkzame leven actief als accountant en administratieconsulent voor agrarische bedrijven in Zuidoost-Drenthe. Als bedrijfsadviseur voor Flynth Accountants komt hij bijna dagelijks bij boeren om de boekhouding door te spreken.

Contact

Jappie RiedstraBestuurslid

Jappie beheert als bestuurslid de portefeuilles ontwikkelen AND-kenniscentrum NIL (natuurinclusieve landbouw). Tevens is hij vanuit de melkveehouderij betrokken bij natuurinclusieve landbouw. “De natuur is gewoon mooi en agrarisch natuurbeheer vind ik bijzonder mooi om te doen. Je kunt er als ondernemer ook niet onderuit en er is altijd wel een hoekje in te passen”.

Contact

Hans HoekmanBestuurslid

“Agrarisch natuur- en landschapsbeheer komst steeds nadrukkelijk in beeld op de route naar een toekomstbestendige landbouw. Het werken aan een perspectief volle duurzame en economisch gezonde landbouw spreekt mij als akkerbouwer aan. Agrarische natuurverenigingen kunnen daarbij een belangrijke sleutelrol vervullen als schakel tussen de samenleving en de boer.”

Contact

Theo HelingBestuurslid

“Als boer en burger kan ik erg genieten van alles wat in het buitengebied leeft, groeit en bloeit. Met Agrarisch natuurbeheer kunnen we de diversiteit vergroten, bijdragen aan een vitale landbouw en ook Drenthe nog mooier maken. Daar wil ik graag aan meewerken”.

Contact

Helen ZeldenrijkBestuurslid
Casper MentinkBestuurslid