Mijn BoerenNatuur

Medewerkers

Medewerkers

Joop van DuijnhovenCoördinator ANLb

Joop -van geboorte een Brabander – woont sinds 2016 in Drenthe. Hij is sinds mei 2022 werkzaam bij AND en daarvoor onder andere bij een ander agrarisch collectief. ‘AND is een coöperatie van en voor Drentse boeren. Dat spreekt mij aan’, zegt Joop. Het werkgebied van AND dat hij doorkruist wanneer hij via de Veenkoloniën naar Rolde rijdt, noemt hij ‘prachtig’. ‘Met het nieuwe GLB wordt de weg ingeslagen naar een duurzamere landbouw. Ik zet mij in om u optimaal te ondersteunen in de keuzes die u moet maken. Keuzes die passen bij uw bedrijfsvoering om de slag te kunnen maken.’

Tel: 06 11460773 | E-mail: j.vanduijnhoven@andrenthe.nl

Susanne MolenkampGebiedscoördinator dooradering

Susanne heeft veel waardering voor gedreven en bevlogen ondernemers en geniet van al het moois dat planten en dieren bieden. Het is de streek waar generaties lang ziel, zaligheid en noeste arbeid een thuis bieden voor plant, mens en dier. Door het landschap met al haar functies te zien als een economisch verdienmodel, biedt het de streek mogelijkheden om de eigenheid te behouden, een duurzame economie te realiseren én natuurlijke waarden te versterken. Susanne vindt het geweldig om als gebiedscoördinator voor het leefgebied Dooradering onderdeel uit te maken van deze opgave.

Tel: 06 15308626 |E-mail: s.molenkamp@andrenthe.nl

Weijnand SaathofGebiedscoördinator water, klimaat & bodem

Weijnand heeft kennis en onderzoekservaring op het gebied van vergroening en verduurzaming in de landbouw. Die kennis helpt om samen met boeren praktische maatregelen te bedenken, waarmee bodem en gewas optimaal functioneren en het natuurlijke leefmilieu wordt gespaard. De onderwerpen water en klimaat krijgen een belangrijke plek binnen het nieuwe ANLb. ‘De kwaliteit van bodem, water, natuur, landschap en klimaat zijn zaken waar veehouders en akkerbouwers sterk van afhankelijk zijn, maar het raakt natuurlijk iedereen. We zijn daar met z’n allen de verantwoordelijkheid voor en het is mooi om hier samen met Drentse boeren op een positieve manier aan te werken.’

Tel: 06 21275712 | E-mail: w.saathof@andrenthe.nl

Joop de VriesGebiedscoördinator Open Akkerland

Mijn eerste spreekbeurt op de lagere school ging over “het gedrag der vogels”. En 50 jaar later praat ik nog steeds over vogels. Afgelopen 20 jaar als vrijwilliger en veldmedewerker bij collectief Groningen West, en nu als gebiedscoördinator Open Akkerland in Drenthe. De wereld van internet, online marketing en databased marketing heb ik grotendeels achter me gelaten om het prachtige Drenthe in te stappen. En dat gaan we samen nog mooier maken! Zowel online als in het echt.

Tel: 06 21978633 | E-mail: j.devries@andrenthe.nl

René Vree EgbertsDirecteur

René is ‘vanuit sterke verbondenheid met de groene buitenruimte’ directeur bij Agrarische Natuur Drenthe. Hij noemt landbouw heel belangrijk voor de Drentse samenleving. ‘Wij geven als organisatie een impuls aan meer biodiversiteit en kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied.’ De uitdaging is dat boeren een boterham kunnen verdienen in combinatie met zorg voor hun omgeving. Agrarische Natuur Drenthe focust zich op toekomstgerichte ondersteuning van veehouders en akkerbouwes én zoekt daarin actief naar verbinding met beleidsopgaven vanuit overheden, waterschappen, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties. ‘We zijn een bedrijf, dus het moet wel rendabel zijn.’

Tel: 06 40726641 | E-mail: r.egberts@andrenthe.nl

Gerko ZingerDronecoördinator & veld- en projectmedewerker

Gerko is de dronecoördinator bij Agrarische Natuur Drenthe. Gerko heeft stage gelopen bij AND en is er daarna gaan werken. Hij gaat de vluchten van de drone coördineren. Hij zal zelf ook gaan vliegen en daarmee veel in veld te zien zijn. ‘Gelukkig ben ik op het platteland opgegroeid. Daarbij vind ik het belangrijk dat het landschap met de daarbij horende flora en fauna behouden blijft. Door de drone kunnen we preciezer beheer gaan toepassen wat ten goede komt aan de weidevogels in Drenthe’.

Tel: 06 15436917 | E-mail: g.zinger@andrenthe.nl

Ruben BurglerCommunicatie & veld- en projectmedewerker

Ruben is afgestudeerd in de dier- en veehouderij en beschikt over praktijkervaring in de (biologische) melkveehouderij en akkerbouw. Daarmee gaat hij de boeren ondersteunen bij een goede uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. ‘Verandering in de landbouw stelt ons voor nieuwe uitdagingen en zorgt ervoor dat we keuzes moeten maken. Ik vind het belangrijk dat er wordt samengewerkt bij veranderingen die ons samen aan gaan. Niet alleen door in gesprek te gaan met elkaar, maar ook echt naar elkaar te luisteren. Alleen dan kan je impact maken in de uitdagingen voor een toekomstbestendige landbouw. Samen met de boeren wil ik de stappen zetten die daarvoor nodig zijn.’

Tel: 06 27446095 | E-mail: r.burgler@andrenthe.nl

Tijs MulderVeld- en projectmedewerker

Tijs focust zich graag op het buitenwerk, en wil agrariërs helpen met de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer en hen laten zien wat zij ermee kunnen bereiken. ‘Ik vind het van groot belang om deelnemers inzicht te geven over wat er op flora- en fauna gebied allemaal gebeurd in het agrarisch landschap. En daarbij gezamenlijk kijken naar de uitdagingen voor de toekomst om ervoor te zorgen dat de landbouw én natuur zich blijft ontwikkelen.’

Tel: 06 25411871 | E-mail: t.mulder@andrenthe.nl

Rikke SantingVeld- en projectmedewerker

Passie voor de agrarische sector is er bij Rikke met de paplepel ingegoten. Naast dat Rikke van jongs af aan betrokken is bij het biologisch gemengde familiebedrijf, heeft ze praktische en theoretische ervaring opgedaan binnen de agrarische sector in verschillende Europese landen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat agrarisch natuurbeheer de toekomst heeft in Nederland. Een systeem waarin boeren een financiële vergoeding ontvangen ten behoeve van hun diensten aan de natuur past perfect binnen de visie voor een duurzaam plattelandsbeleid. Weg met de postzegeltjescultuur en op naar een geïntegreerd platteland waar natuur en landbouw vloeiend in elkaar overgaan, zodat we er met z’n allen nóg meer van kunnen genieten’.

Tel: 06 25330761 | E-mail: r.santing@andrenthe.nl

Lammert BuringAdministrateur

Lammert is administrateur van Agrarische Natuur Drenthe. Hij beheert zowel de financiële als de ledenadministratie. ‘Ik kom steeds vaker akkerranden tegen in het buitengebied. Als natuurmens vind ik het jammer dat er steeds minder akker- en weidevogels zijn. Kieviten zie ik bijvoorbeeld graag vliegen.’

Tel: (0592) 201330 | E-mail: b.buring@andrenthe.nl

Anton SchrijverBestuurssecretaris

Anton is bestuurssecretaris bij AND. Adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en de organisatie op juridisch/organisatorisch gebied. Landschap en natuur zijn belangrijke thema’s. ‘AND is een dynamische organisatie die een actieve rol vervult in de veranderingen die gaande zijn. Belangrijk daarbij is ook dat AND opereert met als uitgangspunt de bedrijfsvoering van de boer.’

E-mail: a.schrijver@andrenthe.nl