Mijn BoerenNatuur

Over ons

Over ons

Boeren met natuur, daar staat de Coöperatie Agrarische Natuur Drenthe (AND) voor. AND is een collectief van boeren en andere grondeigenaren dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Drenthe. ANLb is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van Europa, en richt zich op het verbinden van natuurgebieden en behoud van soorten die leven in het boerenlandschap, zoals kievit, patrijs en de knoflookpad. In overleg met boeren kijken wij welk beheer past in hun bedrijfsvoering, want geen bedrijf is hetzelfde.

Samen boeren met natuur

Sinds 2016 is agrarisch natuurbeheer in Nederland georganiseerd via veertig agrarische collectieven. De collectieven werken efficiënter dan het voorgaande Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Vanaf de collectieve aanpak is het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Drenthe flink gegroeid en zijn de uitvoeringskosten gedaald. Een onderzoek naar agrarisch natuurbeheer in Drenthe door de Wageningen Universiteit concludeert dat boeren vertrouwen hebben in de collectieve aanpak.

Voor boeren met natuur

AND is het collectief dat werkt voor boeren en andere grondeigenaren in Drenthe. In totaal heeft AND 500 leden, waarvan 350 deelnemen aan het ANLb. In Drenthe valt 2.000 ha onder het ANLb-stelsel. AND is de schakel tussen de beleidsmakers en de uitvoerders. AND geeft persoonlijk advies aan boeren over de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer. Het uitgangspunt is economisch rendabel agrarisch natuurbeheer. AND helpt bij vragen over de uitvoering en vindt het belangrijk om kennis over agrarisch natuurbeheer met elkaar te delen. Bijvoorbeeld via lezingen, kennisgroepen en workshops.

Boeren met natuur in Drenthe

De provincie Drenthe heeft kansrijke gebieden voor ANLb aangewezen. In deze gebieden heeft AND beheerovereenkomsten afgesloten met deelnemers. Het beheer is  gericht op akker- en of weidevogels of het behoud van landschapsstructuren zoals houtwallen. Voorbeelden van beheer zijn: aanleggen van kruidenrijke randen, wintervoedselvelden, plasdrassen en uitgestelde maaidatum.