Nieuws

Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit

Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit

De partners die acht jaar geleden het Drents Groenmanifest opstelden, hebben een nieuwe toekomstvisie gepresenteerd. Het Drentse platteland moet in 2030 meer ruimte bieden aan biodiversiteit. En kringlooplandbouw en natuurinclusief zijn vanzelfsprekend, blijkt uit het manifest dat vrijdag werd overhandigd aan provinciale politici.

In 2023 werken 500 melkveehouderijen en 250 akkerbouwbedrijven planmatig aan verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit. In 2030 moeten rendabele veehouderijen en akkerbouwbedrijven tot de koplopers behoren als het gaat om de kringlooplandbouw en het leveren van een bijdrage aan herstel en verbetering van biodiversiteit en landschapskwaliteit, stellen de partners. Het boeren is dan zodanig veranderd, dat natuurinclusief een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering en samenleving is geworden.

Met de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit willen onder andere LTO Noord, DAJK,Agrarische Natuur Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, terreinbeheerders en de Natuur en Milieufederatie Drenthe richting geven aan de discussies die over het platteland worden gevoerd.