Nieuws

Agrarische Natuur Drenthe kan van start

Agrarische Natuur Drenthe kan van start

Coöperatie Agrarische Natuur Drenthe, de nieuwe organisatie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Drenthe, kan van start. Afgelopen dinsdag 28 maart gaven in Grolloo zowel de ledenraad van Het Drents Collectief als de algemene ledenvergadering van de Agrarische Natuurvereniging Drenthe het groene licht voor de fusie.

Beide organisaties zijn actief in het agrarisch natuurbeheer in Drenthe en gaan daarom samen verder als coöperatie van de circa 500 Drentse boeren die op hun bedrijven op een of andere wijze aan natuur- en landschapsbeheer doen. In 2016 werd 1063 hectare gecontracteerd bij de boerendeelnemers. De stand voor 2017 staat op 1332 hectare.

Rechtspersoon

Agrarische Natuurvereniging Drenthe houdt op te bestaan. Het zittende ANV-bestuur is dinsdagavond decharge verleend.  Het Drents Collectief wordt omgevormd tot Coöperatie Agrarische Natuur Drenthe U.A. Dat gebeurt met terugwerkende kracht per 1 januari 2017.  Agrarische Natuur Drenthe is daarmee de rechtspersoon die in Drenthe het collectieve agrarische natuurbeheer coördineert tussen provinciale overheid en de individuele deelnemers aan het Europees stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.

Scheidend voorzitter Michael Duintjer van ANV Drenthe sprak van een heuglijk moment. ‘Het is best bijzonder als je jezelf opheft. Maar er komt dan ook iets moois voor terug.’

Trots

Voorzitter van de nieuwe coöperatie Agrarische Natuur Drenthe is Henk van ’t Land. Hij zei trots te zijn op wat de afgelopen tijd is bereikt in het agrarisch natuurbeheer in Drenthe. Het areaal natuur dat door boeren wordt beheerd is flink gegroeid en dat beheer voldoet aan alle door de overheid gestelde eisen. ‘We hebben goud in handen’, aldus Van ’t Land.

Naast Van ’t Land bestaat het bestuur van Agrarische Natuur Drenthe verder uit Henk Stuut, Jan Reinier de Jong, Jan Reinder Smeenge, Klazien Nieboer, Koos Flinkert en Otto Willem Eleveld.