Nieuws

Akkerranden staan in bloei!

Akkerranden staan in bloei!

Margrieten, klavers en klaprozen bloeien op dit moment in de akkerranden van akkerbouwers. De akkerranden zijn mooi om te zien en heel nuttig. Met deze randen vergroten de boeren de biodiversiteit aan de randen van de akker en willen daarmee het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag brengen.

Tussen de sloot en het gewas staat een strook bloemen van drie tot vier meter breed. Het is een mix van bloemen en grassen, en op dit moment springen de margrieten en klaprozen er echt uit. ‘Het mengsel dat ingezaaid is, bestaat uit soorten die in Nederland in het wild voorkomen. De soorten zijn voornamelijk meerjarig, wat ervoor zorgt dat er jaarrond planten groeien.’ Aldus Marjon Schultinga projectleider bij ANOG. De akkerranden zijn mooi om te zien. Veel mensen stappen van hun fiets om een foto te maken. Bij een aantal akkerranden zijn borden geplaatst, om te laten zien dat de akkerranden een nuttige functie hebben. Want: Bloemen en grassen in de akkerrand, goed voor insecten, goed voor het land!

Met de akkerranden willen de boeren voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het water komen. Akkerranden dragen daar op twee manieren aan bij. Ze vormen een buffer tussen sloot en akker én ze zorgen voor het aantrekken van nuttige insecten. Deze nuttige insecten dragen bij aan een natuurlijke plaagbestrijding, waardoor er minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt hoeven te worden.

Natuurlijke plaagbestrijding

Als je in de akkerranden kijkt, zie je dat daar veel nuttige insecten op af komen, zoals lieveheersbeestjes, kevers en zweefvliegen. Deze beestjes eten bladluizen en andere plaaginsecten. Sommigen soorten doen dat alleen als larve, andere soorten in elke fase van hun levenscyclus. De plaagbestrijders die nectar en stuifmeel eten, zoals zweefvliegen, komen af op de bloeiende akkerranden. Vervolgens kunnen ze hun eitjes vlakbij een bladluiskolonie in het gewas leggen. Voor andere insecten, bijvoorbeeld kevers, is een rand die in winter blijft staan een goede plek om te overwinteren. Zo kunnen ze in het vroege voorjaar de akker in trekken, op zoek naar voedsel.

Honderd boeren die lid zijn bij Agrarische Natuur Drenthe (AND) en Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) doen mee aan het project: meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen. Voor het project is in het waterschap Hunze en Aa’s 400 km aan akkerranden aangelegd. Naast het inzaaien en beheren van akkerranden, zitten de boeren in studiegroepen. Daarin staan natuurlijke plaagbestrijding, waterkwaliteit en onkruiddruk centraal. Zo verzamelen we meer kennis over akkerranden en halen we meer rendement uit akkerranden.