Nieuws

Bericht uit het veld: Weidevogelbroedseizoen in het Drostendiep

Bericht uit het veld: Weidevogelbroedseizoen in het Drostendiep

Afgelopen voorjaar heb ik als nieuwe veldmedewerker van de AND in dit prachtige weidevogelgebied heel wat uurtjes doorgebracht. Natuurlijk kende ik het gebied en wist ik wel dat er een flinke populatie weidevogels zat. Maar dat het nog zo’n rijk weidevogelgebied is, wist ik toen nog niet. Daar kwam ik gaandeweg achter.

Het seizoen begon voor mij al in februari. Eerst het gebied leren kennen; welk beheerpakket waar lag; waar de plasdrassen te vinden waren en hoe ik overal het gemakkelijkst met de auto kon komen. Ja, met de auto. Want vanuit de auto kun je weidevogels veel beter benaderen en observeren dan te voet. Een auto/trekker is voor weidevogels niet bedreigend. Een voetganger is dat wel.

Eind februari hebben we (Wilfried Eijsink en ik) de pompen geplaatst bij de plasdrassen. Deze 12 plasdrassen, zo heb ik wel gezien, zijn ongelooflijk belangrijk voor de weidevogels in dit gebied. Magneten voor met name de grutto’s en de tureluurs. Maar ook veel kieviten, wulpen en eendensoorten maken er dankbaar gebruik van. De vele prachtige foto’s van Bea van der Kuip zijn daar het bewijs van. Haar wildcamera aan de rand van hun plasdras heeft heel veel weidevogels en eendensoorten vastgelegd.

Gaandeweg heb ik steeds meer boeren leren kennen in het gebied. En wat opvalt is dat ze trots zijn op ‘hun’ vogels. Enthousiast! En ook graag willen weten hoe het gaat en wat de resultaten zijn. Helaas, en daar heeft corona ook mee te maken, heb ik lang niet met alle boeren in het gebied kennis kunnen maken. Komend seizoen gaan we daar aan werken.

Een aantal observaties van afgelopen broedseizoen

  • In het voorjaar heb ik regelmatig tellingen gedaan. Rond 5 juni telde ik op de paardenwei aan de Galgaten 145 grutto’s. Daar liepen ook nog een 15-tal niet vliegvlugge kuikens bij. En in de omliggende graslanden en bij andere plasdrassen zaten ook nog steeds grutto’s met kuikens.
  • Op een klein aardappellandje aan de Galgaten, zijn voor het bewerken al 7 kievitsnesten uitgekomen. Dankzij dat de agrariër mee wilde werken aan uitgestelde bewerking van zijn land. En na de bewerking zijn er nog weer een aantal kieviten en scholekster daar succesvol geweest.
  • Rondom de plasdras Alberts in de Deutlanden, de plasdras Prinssen en de plasdras Lufting zaten heel veel tureluurs te broeden. Meerdere wulpen hebben jongen groot gekregen. Eén paar wist zelfs 3 jongen groot te brengen.
  • De belangrijkste predatoren in het gebied waren buizerds. Hun nest bevond zich in de bomenrand bij Den Hool. Ook een zwarte kraai die zijn nest in de fakkelpijp op de NAM-locatie had, heeft nog wel wat kuikens gepakt. Maar dat hoort er ook bij.
  • Voor mijn gevoel is het in totaliteit een succesvol jaar geweest. In totaal kwam ik tot ongeveer 150 paar kievit, 60 paar grutto, 30 paar tureluur, 11 paar wulpen en 15 paar scholekster. Eind mei en juni hoorde ik verscheidene kwartels. Ook die voelen zich hier thuis.
  • Kortom: een uniek gebied. De moeite waard om er met elkaar de schouders onder te zetten om zo de weidevogels te behouden.

Het zou mooi zijn als we na de zomer met alle betrokkenen een avond kunnen beleggen om de ervaringen, foto’s en resultaten te delen. En om kennis met elkaar te maken. Want er valt nog veel meer te vertellen. Over het weidevogelteam van AND, de inzet van de drone, de vrijwilligersgroepen, enz. Ik verheug me er op.

Jan Nicolaï

Veldmedewerker