Nieuws

De landbouw is continu in verandering, daar ben ik graag bij betrokken.

De landbouw is continu in verandering, daar ben ik graag bij betrokken.

Kijk hier loopt de oude vaart, daarlangs ligt de bufferstrook met ernaast een plasdras voor de weidevogels.’ In de kantine van Jacob Mulder hangt een kaart van zijn bedrijf. Het bedrijf ligt in het beekdal van de oude vaart. ‘We hebben ongeveer 60 ha grasland liggen. Op de es hebben we nog 12 ha mais. Samen met mijn vrouw en zoon melken we 120 koeien. Op zaterdag verkopen we yoghurt en honing in ons winkeltje. Een vriend van mijn zoon is imker, samen hebben ze door het hele dorp randen en overhoekjes ingezaaid met bloemen en er bijenkasten bijgezet.’ Met de bufferstrook, ingezaaide bloemen en plasdras, laat Mulder biodiversiteit bewust een onderdeel zijn van zijn bedrijfsvoering.

Op zaterdag is de boerderij open voor bezoek. Eigenlijk elke zaterdag komen er wel mensen van de nabij gelegen camping langs. ‘Ik vind het belangrijk om het verhaal te vertellen hoe we produceren.’ Mulder is altijd betrokken geweest bij de ontwikkelingen in de agrarische sector en heeft verschillende bestuursfuncties gehad bij LTO en het waterschap. Op dit moment is hij bestuurder bij Agrarische Natuur Drenthe en heeft hij categorie water en projecten in het kader van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in zijn portefeuille. ‘De landbouw is continu in verandering, daar ben ik graag bij betrokken.’

Bufferstrook

Langs de oude vaart, die hier de Dwingelerstroom wordt genoemd, heeft Mulder een bufferstrook liggen van 5 meter breed en 1 km lang. De strook dient meerdere doelen. Ten eerste draagt de strook bij aan een betere waterkwaliteit omdat deze niet wordt bemest en niet behandeld met gewasbeschermingsmiddelen. Ten tweede zorgt de strook voor meer biodiversiteit. ‘We maaien de bufferstrook pas na 15 juni. Tijdens de tweede of derde snede pakken we hem mee’, vertelt Mulder. Voor de weidevogels en jonge hazen is het een mooie schuilmogelijkheid. Doordat de strook niet bemest wordt groeien er steeds meer kruiden. ‘De diversiteit aan planten, jonge hazen en scharrelende eenden in het voorjaar is een plezier om te zien.’

Vanuit boeren is er veel enthousiasme om mee te doen met agrarisch natuurbeheer merkt Mulder. Maar in zijn omgeving waren maar weinig mogelijkheden omdat het niet begrensd is voor agrarisch natuurbeheer. Via het project Uitvoering DAW-maatregelen Drents Overijsselse Delta krijgen nu meer boeren de kans om mee te doen aan bufferstroken. Voor de strook ontvangt Mulder de komende drie jaar een vergoeding via het project. De voorwaarden en vergoeding zijn vergelijkbaar met de beheerpakketten van het agrarisch natuurbeheer. ‘Als er een kans is dan moet je die ook grijpen’, vindt Mulder. ‘Wel stap voor stap, en ieder op zijn eigen tempo. Op de plek waar het in de bedrijfsvoering past en inspelend op het veranderproces dat gaande is.’

‘Bij ons past de strook op die plek in de bedrijfsvoering. Het bedrijf bestaat uit allemaal kringlopen, die in balans moeten zijn om efficiënt en duurzaam te produceren. Het moet allemaal in balans zijn. Verfijnen van het proces is steeds meer een uitdaging. Als je iets doet voor biodiversiteit gaat dit vaak ten koste van productie of je moet extra voer aanschaffen, daarom is het belangrijk dat er een vergoeding tegenover staat.’

Andere maatregelen voor schoner water

Via het project kunnen ook andere maatregelen gefinancierd worden dan bufferstroken. Mulder wil graag nog een stuwtje plaatsen in de sloot die het water van het erf opvangt. Door het stuwtje kunnen verontreiniging in het water bezinken. Door de sloot elk jaar te schonen voorkom je dat het in de stroom terecht komt. Uit Bedrijfsbodem en -waterscan die eerder al bij Mulder werd uitgevoerd, bleek dat andere maatregelen weinig opleveren. Door de hoge kweldruk in zijn percelen hebben maatregelen als stuwtjes en peilgestuurde drainage weinig zin.

Voor melkveehouders en akkerbouwers in het waterschap Drents Overijsselse Delta zijn er via het project Uitvoering DAW-maatregelen Drents Overijsselse Delta maatregelen beschikbaar om aan de slag te gaan met betere waterkwaliteit en –kwantiteit. Geïnteresseerd? Lees meer over het project.