Nieuws

 Demo mechanische onkruidbestrijding in agrarisch natuurbeheer

Demo mechanische onkruidbestrijding in agrarisch natuurbeheer

In het agrarisch natuurbeheer worden alleen in overleg met het collectief (pleksgewijs)  gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Mechanische bestrijding van onkruiden is een methode dat steeds meer wordt toegepast voor het bestrijden van hinderlijke onkruiden. Op 3 juni demonstreerde Martin Heerema van AgriBioSolutions onder leiding van Sigrid Arends van Delphy een machine die onkruid wiedt in een bestaand gewas (Spike Rotoweeder) en een machine die wortelonkruiden verwijdert (Kvick-Finn). Deze machines lijken succesvol, maar het moment van inzetten blijkt essentieel te zijn voor een geslaagd resultaat.

Onkruid wieden in bestaand gewas

In Buinen is de Spike Rotoweeder ingezet op een wintervoedselveld en kruidenrijke akker, waar na het inzaaien veel melde opkwam. Melde kan een probleem vormen in agrarisch natuurbeheer als het het ingezaaide mengsel verstikt. Heerema: ‘De Spike Rotoweeder wordt meestal in graan gebruikt, doordat graan diep wortelt blijft dit staan en worden jonge onkruiden eruit gewipt.’ Het agrarisch natuurbeheer bestaat uit een mengsel van graan en kruiden. De vraag is of de ingezaaide kruiden de bewerking overleven. Dit zullen we de komende maanden gaan volgen. De machine vertoonde het beste resultaat op het perceel dat later was ingezaaid en de melde nog kleiner was. Arends en Heerema zijn wel van mening dat je voor het beste resultaat de bewerking moet herhalen. De weersomstandigheden zijn hierin ook bepalend. Een aantal droge en zonnige dagen zijn noodzakelijk, zodat de onkruiden goed uitdrogen.

Situatie voor mechanische onkruidbestrijding

Rechts bewerkt met Spike Rotoweeder

Verwijderen wortelonkruiden

In Anloo is de Kvick-Finn ingezet op een perceel met veel ridderzuring. Ridderzuring, akkerdistel, kweeken bijvoet zijn voorbeelden van een wortelonkruiden die, op grote schaal, lastig te verwijderen zijn. Kleine delen van wortels die achterblijven, zullen weer uitgroeien tot een nieuwe plant. Heerema: ‘De Kvick-Finn maakt de bodem eerst los met een schoffel-cultivator, daarna volgt een rotor die de planten in de lucht gooit.’ Droog en zonnig weer, moet er voor zorgen dat de planten verdorren. In verband met de beschikbaarheid van de machine was het perceel een paar dagen eerder bewerkt. Er was een goed verschil te zien tussen het deel dat was bewerkt met de Kvick-Finn, de meeste ridderzuring was verdwenen. Her en der stonden nog wel wat planten, en de bewerking zal dus herhaald moeten worden om de ridderzuring volledig te verwijderen.

Links voorafgaande situatie, rechts na bewerking met Kvick-Finn. Ridderzuring is uit de grond getrokken en ligt los op het perceel

Discussie in het veld

Tijdens de demo waren ongeveer twintig aanwezigen, onder leiding van Arends werden ervaringen en inzichten met elkaar gedeeld. De machines deden duidelijk hun werk, maar voor goed resultaat is herhaling en dus meer manuren en brandstof nodig. Daarnaast is timing erg belangrijk. Aandachtspunten die de deelnemers naar voren brachten: “denk er wel om dat je de grond niet te fijn en los maakt” “Pleksgewijs vroeg starten met gewasbescherming met selector aanbrengen kan opbouw van wortelonkruiden in vroeg stadia ook al aardig remmen”. Lastig in dit verhaal is wel dat je op sommige percelen helemaal geen gewasbeschermingsmiddelen in kunt zetten. Ook in natte voorjaren en herfst heeft de inzet van een mechanische onkruidmachine soms beperkend in resultaat. We zijn benieuwd wat de resultaten zijn de komende maanden.