Nieuws

Drieluik Ledenavond - Nr. 1 door voorzitter Henk van 't Land

Drieluik Ledenavond - Nr. 1 door voorzitter Henk van 't Land

In deze driedelige serie blikken we terug op de geslaagde ledenavond van Agrarische Natuur Drenthe gehouden op 2 november jl. te Grolloo.

Agrarische Natuur Drenthe: bijdrage leveren aan toekomstbestendig boeren

Zeven jaar na de start, werkt Agrarische Natuur Drenthe als een goed geoliede machine. In Drenthe is één provinciaal collectief met actieve en vooral betrokken leden. Voorzitter Henk van ’t Land riep tijdens de ledenavond op 2 november in Grolloo de provincie Drenthe op gebruik te maken van de kennis en expertise van AND bij uitvoering van het Drents Provinciaal Programma Landelijk Gebied. AND kan, geeft Van ’t Land aan, haar leden helpen een slag te maken naar toekomstbestendig boeren.

De aanpak van AND noemt Van ’t Land ‘succesvol’. ‘Wij hadden bij de start niet gedacht dat het ons zou lukken.’ AND startte met 149 leden, maar telt op dit moment ruim 500 leden en er ligt ruim 2.000 hectare in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Momenteel staan er 150 boeren en grondeigenaren op de animolijst om mee te doen met het ANLb. Wanneer er meer budget komt voor agrarisch natuurbeheer, kunnen ook zij worden aangehaakt.

Vier miljoen per jaar

Voor de komende periode van 6 jaar heeft AND een budget van 31 miljoen euro. Daarvan zet AND 4,4 miljoen euro per jaar door naar deelnemers waarmee een contract wordt gesloten voor agrarisch natuurbeheer. Van ’t Land is er trots op dat AND een platte organisatie is en het team de kosten voor overhead beperkt weet te houden tot 16,6 procent.

Door alle perikelen rondom stikstof, kwamen in 2023 alle ontwikkelingen tot stilstand. Waaronder de invulling van de gebiedsgerichte processen. Van ’t Land noemt dat jammer. ‘Landelijk gebeurt er niets en provinciaal ook niet. Iedereen zit op iedereen te wachten.’  Later in november spreekt AND met de gedeputeerden Jisse Otter (Landbouw) en Egbert van Dijk (Natuur). ‘In juli stuurden wij Gedeputeerde Staten een brief met daarin onze visie op agrarisch natuurbeheer en het gebruik van kritische prestatie indicatoren (KPI’s).’

Langjarige contracten

AND, geeft Van ’t Land aan, heeft een breed palet partijen waarmee ze samenwerkt. Ook weet AND wat waar mogelijk is in het kader van gebiedsgerichte processen. Volgens het Natuurbeheerplan 2023 van de provincie Drenthe kunnen in de hele provincie pakketten ANLb-subsidies worden afgesloten. ‘Door te groeien naar een stelsel met langjarige contracten kunnen onze leden met zekerheid extensiveren en een slag maken naar toekomstbestendig boeren. AND wil daaraan bijdragen’, zegt Van ’t Land.

Beeld: Herbert Sturing Fotografie