Nieuws

Enquête Natuurinclusieve landbouw Drentsche Aa

Enquête Natuurinclusieve landbouw Drentsche Aa

Om bij zoveel mogelijk agrariërs, die actief zijn in het Drentsche Aa-gebied, informatie op te halen, is een enquête opgesteld. Provincie Drenthe heeft de wens om op zoek te gaan naar meer natuurinclusieve vormen van landbouw, vooral op percelen die grenzen aan de hoofdstroom of zijstromen van de Drentsche Aa en percelen dichtbij natuurgebieden.

Het doel van de enquête is om van een zo breed mogelijke groep agrariërs te horen hoe zij hierover denken. Natuurinclusieve landbouw kan worden omschreven als een vorm van landbouw, waarin gezocht wordt naar manieren om biodiversiteit in te passen in een gezonde agrarische bedrijfsvoering. 

Heeft u grond in beheer in het stroomgebied van de Drentsche Aa? Vul dan de enquête in en help ons om een duidelijk verhaal neer te kunnen leggen bij de provincie.