Nieuws

In beeld: ANLb-deelnemer Hendrik Jan Drenthen

In beeld: ANLb-deelnemer Hendrik Jan Drenthen

In juli waren wij op bezoek bij de familie Drenthen. Hun akkerbouwbedrijf is gevestigd aan de Rijksweg in Smilde. Naast de akkerbouw tak heeft Hendrik Jan een bedrijf in onder andere grondverzet en kraanverhuur. De maatschap is vorig jaar gestart met agrarisch natuurbeheer naast de graanteelt.

ANLb

Henrik Jan vertelt aan de keukentafel dat hij via een collega deelnemer kennismaakte met het agrarisch natuurbeheer. Op dat moment dacht de familie na over de herinrichting van het bedrijf. Inmiddels is het agrarisch natuurbeheer na het tweede seizoen helemaal verweven in het bedrijf. Gelijk vanaf het 1e>jaar zagen we veel meer wild en vogels op het land. Als je nu het veld in gaat vliegt er van alles in en uit de akker. De gegevens die uit de monitoring naar voren kwamen bevestigen onze eigen waarnemingen. Het is mooi om te zien dat onze inspanningen hun vruchten afwerpen.

Kruidenrijke akkerrand

Doorontwikkeling

Wij vonden de verhouding van graan ten opzichte van het aandeel bloemen vrij groot. In overleg met AND hebben we afgelopen winter daarom gekeken wat we hieraan konden doen. We zijn hiervoor met verschillende partijen in gesprek gegaan. Zo hebben we onze plannen aan een aantal imkers voorgelegd en de input en tips die we van hen kregen hebben we ook meegenomen in het proces. Samen met AND en Ten Have Seeds hebben we vervolgens een plan uitgewerkt en in overleg hebben we een bloemenmengsel samengesteld.

Zaaicombinatie

Vorig jaar hebben we de grond voorbewerkt met cultivator en is het reguliere mengsel ingezaaid. Bij de opkomst van het gewas viel ons de ontmenging van de bloemen op. Om een egalere verdeling te krijgen van bloemen en graan hebben we besloten om het bloemenmengsel apart van het graan in te gaan zaaien. Hiervoor hebben we de zaaimachine in onze werkplaats aangepast. Het graan wordt met de standaardmachine breder gezaaid. Een aantal zaai-elementen zetten we tijdens het zaaien dicht. Voor het bloemenmengsel hebben we een aparte zaaimachine met extra roerder opgebouwd. Op deze manier kunnen we in één werkgang zaaien en geven we de bloemen extra ruimte om zich te ontwikkelen. Dit jaar hebben we de voorbewerking gedaan met de spitmachine. Het zaaibed was daardoor mooier dan vorig jaar en ook de onkruiddruk viel mee. Per hectare wordt er 60 kg graan met ca 15 kg bloemen gezaaid. De kostprijs per hectare is daardoor iets hoger en het kost wat extra tijd, maar we willen graag goed en netjes hebben. We zijn er nu heel tevreden over en krijgen nu geregeld vragen van collega akkerbouwers hoe we ons beheer hebben ingezaaid.

Samenwerking

Er staan op verschillende locaties in en bij het agrarisch natuurbeheer bijenkasten van twee imkers. Bij de ene plek zijn we begonnen met de aanleg van een keverbank waarin we een inham gemaakt hebben. De keverbank dient zo een dubbeldoel. Enerzijds profiteren hiervan de kevers en andere insecten die kunnen dienen als voedsel voor vogels en anderzijds profiteren de bijen ervan omdat ze zo een beschutte plek hebben en uit het zicht van de weg staan. Op het naastgelegen perceel heeft een collega deelnemer nog steeds ANLb en daar profiteren “onze” bijen ook van mee.

Bijenkasten