Nieuws

Resultaten tellingen in wintervoedselakkers 2020-2021

Resultaten tellingen in wintervoedselakkers 2020-2021

Bijna 40% van de vogels die afkomen op wintervoedselakker zijn geelgorzen. In januari 2021 telden de vrijwilligers het hoogste aantal geelgorzen, namelijk 1989. Wintervoedselakkers zijn ingezaaid met verschillende soorten graan, zonnebloemen en korenbloemen. De wintervoedselakkers worden niet geoogst, de zaden zijn voedsel voor overwinterende vogels. Van oktober tot en met maart tellen vrijwilligers van Werkgroep Avifauna Drenthe vogels in de wintervoedselakkers. Henk Jan Ottens van Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels coördineert de tellingen.

Vorige winter is er geteld in verschillende gebieden. Dit zijn de Broekstreek, Buinen, het Eexterveld, Odoornerveen, Smilde, Valthermond en Eesergroen. Net als het jaar ervoor staat de geelgors weer op één. Dit is een welgeziene soort in de Broekstreek en het Eexterveld. Ook komt deze soort in redelijke aantallen voor in de ander gebieden. Diverse vogelsoorten komen in uitlopende aantallen voor in verschillende gebieden. Zo worden de fazant en de kneu voornamelijk gezien in Valthermond. Daarentegen wordt de huismus amper gezien in dit gebied. Dit winterseizoen (2021-2022) zullen de vrijwilligers opnieuw de wintervoedselakkers monitoren.

Uitgebreidere schouw

Naast het monitoren heeft AND ingezet op intensivering van de schouw op de wintervoedselveldjes. Naast het schouwen van aantallen en soorten vogels, wordt ook naar andere aspecten van het beheer gekeken. Het uitgangspunt is het naleven van de beheereisen en aanvullende beheervoorschriften. Daarnaast wordt gekeken naar de mate van veronkruiding en de ontwikkeling van het graan. Het doel hiervan is om het beheer verder te optimaliseren.

Hieronder de tabel met de 10 meest voorkomende soorten.

Soort Okt_20 Nov_20 Dec_20 Jan_21 Feb_21 Mrt_21 Totaal
Geelgors 177 1603 1795 1989 1190 316 7070
Vink 170 872 819 981 587 253 3682
Putter 99 402 509 542 219 0 1771
Groenling 173 385 175 141 4 5 883
Rietgors 58 110 190 260 152 20 790
Spreeuw 12 110 2 0 5 312 441
Houtduif 54 111 91 121 17 30 424
Ringmus 70 73 114 77 22 16 372
Huismus 34 82 102 16 39 32 305
Holenduif 25 7 21 137 37 45 272

De vrijwilligers zijn nu volop bezig met het monitoren van de wintervoedselakkers die in de verschillende gebieden aanwezig zijn. De verwachting is dat we in het najaar de resultaten van deze winter ontvangen.