Nieuws

Samen boerenlandvogels beschermen

Samen boerenlandvogels beschermen

Samenwerking is het sleutelwoord voor de bescherming van de boerenlandvogels in ons mooie Drenthe. Vele partijen zetten zich gezamenlijk in voor het behoud van deze boerenlandvogels en zijn vertegenwoordigd in het Ermberaad. Agrarische Natuur Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, vrijwilligers, boeren, jagers, terreinbeherende organisaties, provincie Drenthe, allen zijn met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die er zijn om elkaar te versterken om de boerenlandvogels te behouden voor onze provincie. In het plan van aanpak boerenlandvogels zijn twee grote ANLb-gebieden aangewezen voor de weidevogels en meerdere ANLb-gebieden voor de akkervogels. Hier wordt extra intensief ingezet met beheerpakketten (maatregelen) in het boerenland.

Vrijwillige nestbescherming

Daarnaast zijn er in Drenthe zijn zo’n 30 vrijwilligersgroepen met ondersteuning van Landschapsbeheer Drenthe actief bezig met het beschermen van de boerenlandvogelnesten. Ook buiten de ANLb-gebieden. De focus ligt daarbij op kievit, scholekster, wulp, tureluur en natuurlijk de grutto. Zijdelinks worden ook akkervogels, zoals de patrijs en fazant, meegenomen in de bescherming. De vrijwilligers doen dit in goed overleg met de boeren in het gebied waarin zij actief zijn. Deze samenwerking is van essentieel belang. Vrijwel alle boeren werken mee in de gebieden waar de vrijwilligers actief zijn. Er wordt namelijk samen gekeken naar een manier om de boerenlandvogels te beschermen, zonder dat dit de bedrijfsvoering direct beïnvloedt.

Samenwerking tussen collectief en landschapsbeheer

Overkoepelend wordt er overleg gevoerd tussen de medewerkers van de Agrarische Natuur Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe om zo de afstemming te optimaliseren. Zo worden bijvoorbeeld de gebiedsbijeenkomsten samen georganiseerd. Zo zijn beide organisaties zichtbaar voor de achterban (boeren en vrijwilligers) en wordt duidelijker richting de partijen hoe de verdeling van taken is tussen de beide organisaties. Door deze manier van samenwerken maken we gebruik van elkaars kennis en vaardigheden en versterken we elkaar als het gaat om de bescherming van de boerenlandvogels. Elk vanuit de eigen rol en taken die daarbij horen.

Erwin Bruulsema
Coördinator boerenlandvogels
Landschapsbeheer Drenthe