Nieuws

Geslaagde veldexcursie in Smilde

Geslaagde veldexcursie in Smilde

Op woensdag 28 juni was de ledenraad te gast bij één van onze deelnemers: Hendrik Jan Drenthen, en wel midden in het veld in Smilde. Centraal hierin stond het beheer van de kruidenrijke akker en in het bijzonder de monitoring van de aanwezige vogels en insecten.

Hendrik Jan beschikt zelf over diverse kruidenrijke akkers waarvan één met keverbank. Hendrik Jan gaf een toelichting over het beheer van de keverbank en het gebruik van de door hem ontwikkelde zaaimachine, waarbij ontmenging op vernuftige wijze wordt voorkomen. In verschillende demonstraties bracht hij zijn verhaal in de praktijk, waarnaar het resultaat van dichtbij bekeken kon worden.

Hendrik Jan laat aan de bezoekers zien hoe hij met zijn zaaimachine o.a. verschillende zaden op verschillende dieptes kan zaaien

Hendrik Jan brengt zijn machine in de praktijk

Resultaten vogel- en insectenmonitoring

Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland deelde ons zijn resultaten van de vogel- en insectenmonitoring op deze akker. In samenwerking met Bauke Koole, die monitoring uitvoert voor o.a. Agrarische Natuur Drenthe, heeft Gerrit vanaf 2020 t/m 2023 de broedvogels en wintervogels gemonitord op en rondom de percelen van Hendrik Jan. Voor de periode 2023 - 2025 staan de insecten op het programma. In zijn presentatie komen aanleiding, methode en resultaten van afgelopen tellingen én de komende telling naar voren. De presentatie is hier te bekijken. 

Erik Bals van Ten Have Seeds gaf ons in de tent een inkijkje bij wat er allemaal komt kijken bij het opkweken van de door hun geleverde zaadmengsels.

De luchtbeelden zijn gemaakt door Gerko Zinger, dronecoördinator bij AND. 

We kijken terug op een zeer geslaagde middag!