Nieuws

Verdiepingsslag voor Achterste Diep

Verdiepingsslag voor Achterste Diep

Agrarische Natuur Drenthe speelde donderdag 10 oktober op uitnodiging van Prolander een rol bij de workshop Verdiepingsslag Achterste Diep.

Het Achterste Diep vormt de verbinding tussen twee natuurgebieden, in het zuiden de LOFAR-loacatie en aan de noordkant De Branden. Het gebied is 78 hectare groot en heeft een lengte van 4 kilometer tussen de Provinciale Weg N374 net voorbij Buinen en de Drouwenerstraat bij Drouwenerveen.

Het Achterste Diep, in de bovenloop van de Hunze, is aan weerszijden begrensd als natuurgebied met buffers van 100 meter breed.

Op dit moment is ruim een kwart van de natuur gerealiseerd. De overige gronden zijn in eigendom van agrariërs en particulieren.

Schetssessie

Agrarische Natuur Drenthe heeft samen met aanwezige agrariërs, Het Drentse Landschap, LTO Noord en Waterschap Hunze en Aa’s via een schetssessie meegedacht over realisatie van de resterende hectares natuur.

De resultaten van de schetssessie zijn gepresenteerd aan de stuurgroep voor de herinrichting van de Hunze.