Nieuws

Vogelgraan met stoppel én verplichte groenbemester

Vogelgraan met stoppel én verplichte groenbemester

Het kan! Het pakket vogelgraan met stoppel wordt door akkerbouwers toegepast ten behoeve van het leefgebied open akkerland. In dit beheerpakket wordt de graanteelt aangepast aan de aanwezige vogels in het gebied. Dat betekent dunner zaaien (regels van 19 centimeter) en het beperken van grondbewerking en chemie. Combinatie met stoppel zorgt vervolgens voor dekking gedurende het hele jaar, waarbij er wel wordt geoogst.

Maar wat doe je als boer wanneer de stoppel in stand moet blijven, en er wel een verplichte groenbemester ingezaaid moet worden? In dit pakket is het toegestaan om een lichte bewerking uit te voeren: het zogenaamde oplichten van de grond om waterbergend vermogen te verhogen, maar waarbij de stoppel in stand blijft. 

Inmiddels hebben twee beheerders hun ervaringen met ons gedeeld. J. Hoogenboom heeft na de oogst de grond bewerkt met de eg waarna hij de bladrammenas dun heeft ingezaaid met de kunstmeststrooier. De graanstoppels hebben het goed doorstaan.

Bewerking met de eg

 

Inzaaien bladrammenas met de kunstmeststrooier

Akkerbouwer en beheerder A. Kuiper kwam met een soortgelijke aanpak. Hij heeft er voor gekozen om de grond te bewerken met de weidesleep en daarna dun in te zaaien met bladrammenas (25 kg/ha). Dankzij een goede timing was er snel resultaat, waarbij de stoppels het eveneens goed hebben doorstaan. 

Resultaat van vakmanschap en goede weersomstandigheden