Mijn BoerenNatuur

Achterste Diep Natuurinclusieve landbouw

Achterste Diep Natuurinclusieve landbouw

Achterste Diep Natuurinclusieve landbouw

In het Hunzedal wordt gewerkt aan de totstandkoming van een groot samenhangend robuust en klimaatbestendig beeksysteem. De stuurgroep van het programma Hunze heeft in medio 2020 ingestemd met de Landschapsvisie Hunzedal. Hierin wordt de gezamenlijke visie van gebiedspartners weergegeven met de mogelijkheden voor integrale gebiedsontwikkeling. Het pilotproject Achterste Diep is onderdeel van het Hunzeprogramma.

Achterste Diep met oorspronkelijke, indicatieve begrenzing 2×100 m

Het Achterste Diep is gelegen tussen het benedenstroomse gebied De Branden en het bovenstroomse gebied van Lofar en Paardentangen. In het pilotproject Achterste Diep is landbouw een integraal onderdeel van de gebiedsopgaven. Daarbij wordt nadrukkelijk de kennis en mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw meegenomen in de uitwerking. Dit kan zijn dat de functies op de grond zelf worden gelegd of dat het gebruik of inrichting van de gronden de naast gelegen functies versterkt.

Het pilotkarakter van het project is hierin gelegen dat de stuurgroep van het Hunzeprogramma zogenoemde experimenteerruimte heeft gegeven om in het Achterste diep te zoeken naar innovatieve, alternatieve mogelijkheden om te komen tot realisatie van meervoudige doelen.

In het Achterste Diep wordt samen, met de gebiedspartners, naar een gebiedsinrichting gezocht de diverse opgaven gerealiseerd worden in combinatie met een economisch perspectief voor de landbouw.

Het pilot project Achterste Diep zal onder de Stuurgroep Agenda Veenkoloniën worden ondergebracht. De inhoudelijke begeleiding bij de voorbereiding en uitvoering van het project valt onder de Taakgroep Achterste Diep. Hierin zijn vertegenwoordigd Prolander, LTO, Het Drents Landschap (HDL), Agrarisch Natuur Drenthe (AND), Waterschap Hunze en Aa’s, Drents Particulier Grondbezit en werkgroep Grond.

De pilot is onderdeel van Regio Deal Natuurinclusieve landbouw.

Looptijd van het project: 2021-2024.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..