Mijn BoerenNatuur

Doorzaaimachine voor kruidenrijk grasland

Doorzaaimachine voor kruidenrijk grasland

Doorzaaimachine voor kruidenrijk grasland

Het project doorzaaimachine voor kruidenrijk grasland ontwikkelt een machine die zaaien van kruidenmengsels in bestaand grasland mogelijk maakt. Een kruidenrijk grasland kan zorgen voor een hogere opbrengst zonder gebruik van kunstmest en een langer weideseizoen. Daarnaast onderzoekt het project welke effecten deze machine heeft op bodemkwaliteit, bodemleven, biodiversiteit, drogestofopbrengst en voedingswaarde van het gewas. Het project is gestart op initiatief van Peter Oosterhof, biologisch melkveehouder (en AND deelnemer ANLB) in Foxwolde.

Doorzaaien

Er bestaan meerdere machines die kruidenmengsels in bestaand grasland kunnen zaaien maar de resultaten vallen vaak behoorlijk tegen. De concurrentie van de bestaande graszode is meestal zo sterk, dat de kleine kruidenzaadjes er niet tegen opgewassen zijn. Het opnieuw inzaaien van het grasland is daarom nog steeds de snelste en meest zekere methode om een kruidenrijk grasland te krijgen. Herinzaaien heeft echter als groot nadeel dat er veel organische stof en bodemleven verloren gaat, daarom richt het project in Foxwolde zich op doorzaaien.

Doorzaaimachine. Foto van Peter Oosterhof

Het ontwikkelen van de juiste mechanisatie is een belangrijk onderdeel van het project om doorzaaien te verbeteren. Door een goed zaaibed te maken, en daarbij meteen te zorgen voor een diepere structuurverbetering, zouden de groeiomstandigheden voor de kruiden behoorlijk kunnen verbeteren. Een extra opgave bij het zaaien van kruidenmengsels is de diverse zaden in één werkgang regelmatig te verdelen, omdat ze verschillen in grootte en gewicht en elk hun eigen eisen stellen op het gebied van zaaidiepte. Daarbij moeten voor elke soort de omstandigheden voor kieming en ontwikkeling optimaal zijn.

Doorzaaimachine. Foto van Peter Oosterhof

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland zorgt voor een hogere opbrengst. Op het bedrijf van Peter Oosterhof is in de afgelopen jaren een ander graslandbeheer ingevoerd, waardoor het grasland meer kruiden bevat. Dit heeft gezorgd voor een stijging in drogestofopbrengst van acht ton per hectare naar tien à twaalf ton per hectare, geen gebruik van kunstmest en drastische beperking van krachtvoergift. Hiermee is niet alleen de mineralenkringloop beter gesloten maar is ook de kostprijs per kilogram melk verlaagd.

Het project zal ook onderzoeken of kruidenrijk grasland het weideseizoen kan verlengen. Door bijvoorbeeld wintergraan aan een kruidenmengsel toe te voegen, kan de koe mogelijk langer naar buiten. In de winter stopt gras met groeien maar wintergraan groeit nog wel door, zodat er in principe langer voedsel beschikbaar blijft voor het vee. Een langer weideseizoen zorgt voor minder stikstofdepositie. Want zolang de koe in het land loopt, vindt er geen ammoniakuitstoot plaats.

Kruidenrijk grasland. Foto: Peter Oosterhof

Meer informatie

Wilt u meer weten over het project doorzaaimachine voor kruidenrijk grasland dan kunt u contact opnemen met projectleider Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het project doorzaaimachine voor kruidenrijk grasland wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Programma Toekomstgerichte landbouw Drenthe. Partners in het project zijn: Agrarische Natuur Drenthe, Bioclear Earth, Louis Bolk Instituut, Neutkens Zaden, Successie Natuurzaken, Takens Kringlooplandbouwadvies, Weister Klap Advies.