Mijn BoerenNatuur

Aaltjes in akkerranden en percelen

Aaltjes in akkerranden en percelen

In akkerranden leven meer soorten aaltjes dan in het naastliggende perceel, concluderen onderzoekers van HLB. Opvallend is dat in akkerranden meer soorten aaltjes voor komen die andere aaltjes eten. Kortom de leefgemeenschap van aaltjes in akkerranden is veel complexer dan in het naastliggende perceel. In een akkerrand komen soms aaltjes voor die schadelijk kunnen zijn voor een akkerbouwgewas. Mogelijk waren deze soorten bij aanleg van de akkerrand al aanwezig, er is namelijk geen meting gedaan voordat de akkerrand werd aangelegd. De onderzoekers adviseren een bodemmonster te nemen als op de plek van de akkerrand een akkerbouwgewas geteeld gaat worden.

HLB voerde het onderzoek uit in opdracht van ANOG voor het project Innovaties biodiversiteit Veenkoloniën. Lees hier het volledige rapport.

Dit project is onderdeel van het overkoepelende project Innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën, onder leiding van de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG), Agrarische Natuur Drenthe (AND) en de provincies Groningen en Drenthe. Dit project wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3).