Mijn BoerenNatuur

Resultaten: Rapporten en factsheets

Factsheets Biodiversiteit Veenkoloniën 2019

Het project Biodiversiteit Veenkoloniën 2019 bestaat uit verschillende deelprojecten. De resultaten van de deelprojecten zijn gebundeld in onderstaande factsheets:

Rapporten

Schuttelaar en partners heeft beschreven hoe de resultaten van de verschillende deelprojecten onder Biodiversiteit Veenkoloniën 2019 zich verhouden tot de biodiversiteitsmonitor akkerbouw.