Factsheets Innovaties Veenkoloniën

Factsheets Innovaties Veenkoloniën

Het project Innovaties Veenkoloniën bestaat uit verschillende deelprojecten. De resultaten van de deelprojecten zijn gebundeld in onderstaande factsheets:

Schuttelaar en partners heeft beschreven hoe de resultaten van de verschillende deelprojecten onder innovaties veenkoloniën zich verhouden tot de biodiversiteitsmonitor akkerbouw.