Mijn BoerenNatuur

Praktijkproef groenbemester

Praktijkproef groenbemester

Praktijkproef groenbemester

Het effect van onkruid onderdrukkend vermogen door groenbemesters en het tijdstip van onderwerken is in de volgende proef getest (2019).

De groenbemesters zijn in de winter, na een periode van vorst, deels afgestorven. Om deze reden hebben de aanwezig onkruiden zich kunnen ontwikkelen tot grotere planten.

Vernietigen van de groenbemester voor de winter gaf een schonere perceel bij poten dan wanneer de groenbemester na de winter is vernietigd.

Bij vernietiging van de groenbemester na de winter kwamen onkruiden (o.a. muur) tijdens de eerste keer mechanische onkruidbestrijding weer boven de grond.