Mijn BoerenNatuur

Infiltratiegreppels

Infiltratiegreppels

Infiltratiegreppels

Afspoelend water vanaf een perceel kan worden opgevangen met behulp van infiltratiegreppels. Met name de eerste hoeveelheid water die afspoelt na een regenbui (first flush) bevat de meeste gewasbeschermingsmiddelen. U kunt de infiltratiegreppel op verschillende manieren en op verschillende locaties op het perceel aanleggen. Het risico op afspoeling is groter bij ruggenteelt, omdat water daar sneller wegstroomt. Leg de infiltratiegreppel aan voor u gaat frezen of ruggen aanaarden, om te voorkomen dat de gewassen met grond worden bedekt bij de aanleg. Een infiltratiegreppel kan worden aangelegd met een greppel- of sleuvenfrees.

Een infiltratiegreppel kan zonder of met ‘vulling’ aangelegd worden. Een infiltratiegreppel kan gevuld worden met stoffen die het infiltrerend vermogen verbeteren en gewasbeschermingsmiddelen binden.

Verschillende locaties en combinaties van infiltratiegreppels

  1. Infiltratiegreppel voor   de   ruggen   of   zaaibedden   Deze infiltratiegreppel ligt tussen de kopakker en de ruggen in. Afstromend water vanaf het perceel wordt in de infiltratiegreppel opgevangen en infiltreert daar. Aanleg van de infiltratiegreppel kan aan één kant van het perceel, bij een bolle ligging van het perceel aan twee kanten.
  2. Infiltratiegreppel parallel aan de sloot. Bij deze infiltratiegreppel stroomt het water eerst over de kopakker of bufferstrook en kan daar al infiltreren. Hierdoor is het risico op overstroming van de infiltratiegreppel kleiner dan bij een infiltratiegreppel vlak naast de ruggen.
  3. Cascadegreppel: combi van 1 en 2. De opties beschreven bij 1 en 2 kunnen gecombineerd worden. Bij een cascadegreppel graaft u een tweede infiltratiegreppel vlakbij de sloot en parallel aan de eerste infiltratiegreppel. Dit kan ook op de kopakker worden toegepast.
  4. Greppel op natste plek perceel, met uitloop naar infiltratiegreppel op kopakker. In plaats van op de kopakker kan de greppel ook op een natte plek op het perceel worden aangelegd. De greppel loopt richting de sloot, maar door een extra infiltratiegreppel haaks hierop (parallel aan de sloot) wordt voorkomen dat afspoelend water in de sloot terecht komt.
  5. Infiltratiegreppel rondom (ringleiding). Een infiltratiegreppel rondom het gehele perceel wordt een ringleiding genoemd. Water kan vanaf het perceel naar alle zijden infiltreren in de infiltratiegreppel.

Meer informatie:

Toolbox – Toolbox Emissiebeperking (toolboxwater.nl)