Mijn BoerenNatuur

Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers

Een natuurvriendelijke oever is ingericht om de ontwikkeling van natuur, landschap en ecologie te verbeteren. Een ‘positief neveneffect’ is de verbetering van de waterkwaliteit door het vastleggen van nutriënten in de vegetatie. Bij natuurvriendelijke oevers verloopt de overgang van land naar water doorgaans geleidelijk. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om water te bergen.

Naast een betere waterhuishouding in het gebied biedt een natuurvriendelijke oever door  zijn flauw oplopende talud diverse mogelijkheden voor oevervegetatie om zich te vestigen. Dit trekt weer (water)dieren aan zoals insecten, kikkers en vogels. Het ecologisch functioneren van het watersysteem wordt hierdoor verbeterd en de natuur- en landschappelijke waarde van het gebied verhoogd. Bijkomend effect is een verbetering van de waterkwaliteit door de filterende werking van de vegetatie van zwevend materiaal en het vastleggen van nutriënten. Deze zuiveringsprocessen treden vooral op tijdens het groeiseizoen. Globaal gesproken valt te verwachten dat ca. 200 – 500 kg N/ha in een natuurvriendelijke oever wordt verwijderd.

Meer informatie:

Toolbox – Toolbox Emissiebeperking (toolboxwater.nl)