Mijn BoerenNatuur

Water vasthouden

Water vasthouden

Water vasthouden

Als agrariër kunt u maatregelen nemen die verdroging of vernatting tegengaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de bodem verbeteren. Met goed bodembeheer wordt ook gewerkt aan het verminderen van schade bij te weinig of juist te veel water. Welke stappen kunt u zetten om opbrengsten te verbeteren en verliezen te beperken? Er zijn verschillende mogelijkheden: regelbare of peilgestuurde drainage, stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen, onderwaterdrainage, erosiepreventie, vaste rijpaden en apparatuur om greppels afsluitbaar te maken. Allemaal onderwerpen waar we u bij kunnen helpen.