ANDrenthe
Agrarische Natuur Drenthe organiseert in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe de workshop:

Natuurvriendelijke inrichting van boerenerven

Drenthe staat bekend om haar rijke natuur en karakteristieke cultuurlandschappen. Een deel van deze waarden is te vinden op erven. Door specifieke inrichting en/of beheer is het mogelijk om de natuurwaarden op en rond erven sterk te vergroten.

Op de avond worden maatregelen toegelicht aan de hand van opgedane ervaringen in het project natuurerf.

Een natuurerf heeft een aantal natuurlijke elementen in zich, zoals een bloemrijk graslandje, overhoekje, fruitbomen, poel, takkenril, houtsingel, broeihoop en haag. Hoe meer verschillende elementen er aanwezig zijn, hoe meer voedsel, schuilgelegenheid en nestgelegenheid er is. Niet alle elementen zijn passend bij elk erf. Dit hangt ervan af of een bepaalde soort in de omgeving voorkomt of kan komen, denk aan een broeihoop voor de ringslang. Daarnaast is er de afweging of een element past vanuit cultuurhistorisch oogpunt.Datum: 23 januari 2020
Locatie: Kantoor in Rolde
Aanvang: 20:00 uur (inloop 19:30 uur)
Deelname is gratis. Er is plaats voor 40 bezoekers en vol = vol.

Laat u het ons weten als u de lezing wilt bijwonen?
Info natuur erf
facebook twitter