ANDrenthe

Agenda

4 en 5 juli: Roadshow Invoering nieuwe GLB, wat betekent dit voor u?

In het nieuwe GLB gaat veel veranderen. Daarom organiseert LNV door het hele land roadshows om u daarover te informeren. 4 en 5 juli zullen deze plaatsvinden in Drenthe. AND heeft voor een aantal bedrijven in Drenthe de simulatietool ingevuld en de gevolgen en mogelijkheden binnen het nieuwe GLB verkend. Onze ervaringen zullen we tijdens de roadshow toelichten. Wilt u meer weten over het nieuwe GLB en wat dit voor uw bedrijf kan betekenen, meldt u dan aan via de website van de provincie Drenthe.

Waar en wanneer

  • Maandag 4 juli 19.00 – 21.30 uur bij Restaurant De Turfsteker Hoofdstraat 48, Westerbork. U kunt hier gratis parkeren.
  • Dinsdag 5 juli 19.00 – 21.30 uur Noorderdiep 211, 7876 CL Valthermond, Netherlands. U kunt hier gratis parkeren.


Nieuws

Vogeltellingen op wintervoedselakkers 2021-2022

DSC01775
Geelgorzen, vinken en kepen. Dit zijn de soorten die afgelopen winter het meest geteld zijn op verschillende wintervoedselakkers in Drenthe. Agrarische Natuur Drenthe zorgt dat agrariërs onder bepaalde voorwaarden subsidie krijgen om hun grond in te richten als wintervoedselakker. De akkers worden ingezaaid met minimaal 90% granen en aangevuld met andere soorten om als voedsel te dienen voor vogels en …

Meer lezen

Zelf waterpeil beheren voor betere weerbaarheid extreme weersomstandigheden

Regelbare duiker
Voldoende schoon water, dat is het doel van het project ‘Uitvoering DAW-maatregelen in werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta’.  Een van de deelnemers die dankzij het project met het onderwerp voldoende schoon water aan de slag kon is Jan Geerlig uit Witteveen. Door de aanleg van een regelbare slootduiker, die voor 40% door het project gefinancierd is, kan hij nu …

Meer lezen

Nieuwe medewerkers

Joop van Duijnhoven - Coördinator ANLb en projecten

Joop van Duijnhoven
Mijn naam is Joop van Duijnhoven. Ik kom uit een Brabants nest, geboren op een melkveebedrijf. Nu werkzaam in de provincie waar ik sinds 2016 woon. Als achtergrond neem ik mee enkele jaren ervaring als coördinator bij een ander agrarisch collectief. AND is een coöperatie van en door Drenthse boeren. Dat spreekt mij aan. Op weg naar Rolde rijd ik via de Veenkoloniën dwars door het werkgebied. Prachtig. Met het nieuwe GLB wordt de weg ingeslagen van de overgang naar een duurzamere landbouw: voedsel produceren in harmonie met de natuur. Ik zie het als een forse uitdaging om deze overgang renderend te maken. Ik zet in om u optimaal te ondersteunen in het nemen van uw keuzes. Keuzes die passen bij uw bedrijfsvoering om de slag te maken.

Tel: (0592) 201331
E-mail: j.vanduijnhoven@andrenthe.nl

Susanne Molenkamp - Gebiedscoördinator dooradering

HT-Molenkamp22041431
Susanne heeft veel waardering voor gedreven en bevlogen ondernemers en geniet van al het moois dat planten en dieren bieden. Het is de streek waar generaties lang ziel, zaligheid en noeste arbeid een thuis bieden voor plant, mens en dier. Door het landschap met al haar functies te zien als een economisch verdienmodel, biedt het de streek mogelijkheden om de eigenheid te behouden, een duurzame economie te realiseren én natuurlijke waarden te versterken. Susanne vindt het geweldig om als gebiedscoördinator voor het leefgebied Dooradering onderdeel uit te maken van deze opgave.

Tel: (0592) 201337
E-mail: s.molenkamp@andrenthe.nl

Weijnand Saathof - Gebiedscoördinator klimaat & water en projecten

Foto Weijnand
Weijnand heeft in zijn vorige betrekking bij het HLB in Wijster veel ervaring opgedaan op het gebied van vergroening en verduurzaming in de landbouw. Dit kan hij bij AND goed gebruiken om samen met boeren maatregelen te bedenken, waarmee bodem en gewas optimaal kunnen functioneren. En daarmee vermindert de kans op emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar de omgeving. De onderwerpen water en klimaat krijgen een belangrijke plek binnen het nieuwe ANLb vanaf 2023 en daar gaat hij zich specifiek op richten. Kwaliteit van bodem, water, natuur, landschap en klimaat zijn thema’s waar agrarische ondernemers van afhankelijk zijn, maar eigenlijk raakt dat iedereen. We dragen daar met z’n allen de verantwoordelijkheid voor. Het is prachtig om daar samen met Drentse boeren op een positieve manier aan te werken!

Tel: (0592) 201336
E-mail: w.saathof@andrenthe.nl
facebook twitter 
Email Marketing Powered by MailPoet