Nieuws

Schoon erf, Schoon water in Drentse Veenkoloniën nu ook digitaal

Schoon erf, Schoon water in Drentse Veenkoloniën nu ook digitaal

Met het project Schoon Erf, Schoon Water Drentse Veenkoloniën kunnen akkerbouwers en loonwerkers in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s van het Drentse deel van de Veenkoloniën aan de slag met het verminderen én voorkomen van erfemissie. Sinds eind februari kunnen akkerbouwers en loonwerkers in de Drentse Veenkoloniën ook gebruik maken van de website www.schoonerfschoonwater.nl

Erfplan
In SESW krijgen akkerbouwers en loonwerkers groepsgewijs (gratis) advies en begeleiding bij het maken van een erfplan met maatregelen en investeringen om erfemissie te voorkomen. Ook weten ze zeker dat ze de juiste maatregelen treffen; vertegenwoordigers van het waterschap en de RUD kijken mee bij het maken van de erfplannen en staan achter de maatregelen. Bovendien kunnen deelnemers 40% subsidie krijgen voor de gedane investeringen tot een maximum van € 14.000,- per onderneming.

Maatregelen
In het project is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Geïnteresseerde akkerbouwers en loonwerkers kunnen zich via de website aanmelden. Het advies is om hier niet te lang mee te wachten. Onder andere met het oog op de looptijd van het project. Op de site is ook te vinden welke maatregelen voor subsidie in aanmerking komen. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn: het aanleggen van een vloeistofkerende vloer bij een vul- en wasplaats op het erf, het overkappen van deze vul- en wasplaats, het aanleggen van een zuiveringssysteem voor afvalwater (bijvoorbeeld Phytobac, Biofilter, Heliosec) en een systeem om waswater van kuubkisten te reinigen en te desinfecteren zodat het hergebruikt kan worden.

DAW
Het terugdringen van erfemissie is een van de speerpunten uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Hierin werken de verschillende waterschappen samen met LTO Nederland en de ministeries om de doelen uit de Kader Richtlijn Water te realiseren.

In SESW Drentse Veenkoloniën werken Agrarische Natuur Drenthe, LTO Noord, Waterschap Hunze en Aa’s en de provincie Drenthe samen. Het project wordt uitgevoerd door Projecten LTO Noord en CLM.

Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website www.schoonerfschoonwater.nl