Mijn BoerenNatuur

Nieuws

Stagiaires ronden onderzoeken af

Stagiaires ronden onderzoeken af

Afgelopen half jaar hebben twee stagiaires gewerkt aan verschillende onderzoeken ten behoeve van het leefgebied dooradering. De stagiaires Nick van Luyck (21) en Tijs Mulder (24), beide student aan het van Hall Larenstein Leeuwarden, hebben hiermee mooie inzichten gegeven waarmee wij als AND verder kunnen. Op deze pagina stellen ze zich graag aan u voor en vertellen ze meer over het onderwerp waar ze aan gewerkt hebben. 

Nick van Luyck

Hallo allemaal, ik Nick van Luijk, heb mij tussen februari en juni als stagiair mogen inzetten voor AND binnen leefgebied dooradering.

Onder begeleiding van Susanne Molenkamp heb ik een eerste hand mogen leggen bij de betrekking van een groep nieuwe deelnemers. Ik heb data mogen verzamelen, ordenen en presenteren om Susanne een goede basis te bieden voor de verdere betrekking van deze groep mensen. Ik heb bij AND in de keuken mogen kijken hoe invulling gegeven wordt aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en hoe een grote groep gedreven vakmensen hier invulling aan geven.

Als Milieukundige in opleiding en als vervend natuurliefhebber heb ik mogen zien hoe de agrarische sector invulling geeft aan de versterking van biodiversiteit en hoe het ANLb zich vertaald in het veld. Ik heb een zeer leuke en leerzame tijd gehad in Rolde en in de verschillende gebieden waar ik over de vloer mocht komen. Als ik één ding heb mogen leren gedurende de stage is dat de boeren niet alleen nodig zijn voor de voorziening van voedsel, maar ook de ogen en de oren vormen in het agrarisch landschap en hiermee onmisbaar zijn voor de grote transitie die momenteel wordt beoogd.

Bedankt Susanne voor de begeleiding en bedankt René voor het verschaffen van de stageplaats het ga jullie allen goed.

Met vriendelijke groet,
Nick van Luijk


Tijs Mulder

Probleem- en doelstelling

Uit een inventarisatie van 2022 blijkt dat er een bramen dominantie is in het beheerpakket houtwal en houtsingel. Het is momenteel onbekend of het huidige beheer het doel reikt, namelijk beheren voor doelsoorten. Er is een onderzoek uitgevoerd om te kijken naar welke manier van braam beheer nodig is om de doelsoorten te bevorderen. 

Gebiedsgericht te werk

Het onderzoeksgebied bevindt zich rondom de plaats Roden en is een eerste aanzet voor AND om gebiedsgericht te gaan beheren in de toekomst. In dit gebied zijn de doelsoorten bosanemoon (Anemone nemorosa) en tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata) door de provincie Drenthe aangesteld.

Uitkomsten

Uit het onderzoek komen twee beheermethodes naar voren die geschikt zijn. Namelijk beheren met bosmaaier of natuurlijke begrazing. Helaas is natuurlijke begrazing volgens ANLb regelingen niet toegestaan, waardoor beheer met bosmaaier als geschikte methode overblijft. Tijdens het beheren met bosmaaier moet er vooral gelet worden op de twee doelsoorten. Het maaisel van bramen moet afgevoerd worden om verspreiding van nieuwe scheuten te voorkomen. Bij de bosanemoon is het van belang dat de plant vrij blijft van bramen. De tweestijlige meidoorn is een struik die laag bij de grond breed wordt, daarom is het van belang dat de struik bramen vrij blijft zolang deze klein is. Naarmate de struik groeit zal deze boven de bramen uitgroeien.

Toekomst

Het afstuderen heeft mij veel nieuwe inzichten gegeven over de wereld van het ANLb en de mensen die hierin werken. Ik heb met veel plezier mogen samenwerken met deelnemers van ANLb en met AND zelf. Gelukkig mag ik dit werk voortzetten bij AND en zal ik aan de slag gaan als projectmedewerker/veldmedewerker bij AND.