Mijn BoerenNatuur

Eikenprocessierups

Eikenprocessierups

Eikenprocessierups

Biodiversiteit speelt steeds meer een rol in de beheersing van allerlei plagen. Door het creëren van een habitat waar natuurlijke vijanden voldoende voedsel en schuilgelegenheid hebben, wordt de ontwikkeling van allerlei nuttige insecten, vogels en vleermuizen bevorderd.

Het is bekend dat diverse nuttige insecten afhankelijk zijn van nectar en pollen om zich te voeden en dat hun eitjes en larven zich ontwikkelen in larven/nimfen van diverse andere insecten.

Eikenprocessierups is één van de plagen die enorm is toegenomen in Nederland. De kosten van bestrijding rijzen de pan uit en de leefbaarheid in diverse gebieden dreigt te worden aangetast.

Hierbij moet worden opgemerkt dat stimuleren van de natuurlijke vijanden door middel van inzaaien van (wilde) bloemen een proces van jaren is. Het is derhalve een lange termijn activiteit die een schakel vormt tussen andere maatregelen zoals een beroep doen op vogels, roofinsecten en vleermuizen.

Meer informatie

Voor vragen en algemene informatie over de eikenprocessierups kunt u contact opnemen met het Landelijk Kennisplatform. Klik hier.

Klik hier voor de link naar de powerpointpresentatie van Boermarke Wapserveen. Iedereen is vrij om deze presentatie te gebruiken. Wilt u erover beschikken?