Mijn BoerenNatuur

Draaiboek natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

Draaiboek natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

Draaiboek natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

Dit draaiboek geeft inzicht in de werkwijze die Boermarke Wapserveen heeft gevolgd om tot een duurzame aanpak van de eikenprocessierups te komen. Het project is gesitueerd in een open landbouwgebied met meerdere woon- en boerenerven. Samenwerken tussen alle betrokkenen is actief georganiseerd. Dit draaiboek is inclusief effectmetingen. Dat vraagt specifieke deskundigheid. Inzet/ondersteuning van de gemeente is daarbij essentieel. Wapserveen heeft het dorps breed opgepakt. De leereffecten worden, o.a. via dit draaiboek, breed gedeeld, waar elementen eruit kunnen worden gehaald, bijvoorbeeld op niveau van individuele tuinen; naastliggende buren die samen optrekken; buurtschappen die de handen inéén slaan tot dorps brede insteek. De aanpak van de Boermarke kan zelfs op gemeentelijk en/of regionaal niveau worden ingevoerd. Elke aanpak heeft z’n eigen dynamiek en uitvoering. Effectmeting geeft veel meerwaarde, maar zal niet overal haalbaar én nodig blijken te zijn.

Dit draaiboek wil handvatten bieden voor eenieder die aan de slag wil. Het is geen blauwdruk van hoe het moet. Per situatie moet worden bekeken wat voor maatregelen nodig zijn om tot een natuurlijke aanpak van de eikenprocessierups te komen.De bermlocatie in Wapserveen ligt in agrarisch gebied. De Boermarke heeft heel bewust de bijdrage van de aanliggende agrariër betrokken in dit project. In de vorm van kruidenrijke graslandrand levert ook de landbouw zijn bijdrage aan biodiversiteit. Hiermee is extra “breedte én lengte” aan de pilot toegevoegd. Gemeente Westerveld vormt met ecologisch berm- en slootbeheer een essentiële basisvoorwaarde.

Draaiboek natuurlijke bestrijding eikenprocessierups