Mijn BoerenNatuur

Rapportage Hellingman

Rapportage Hellingman onderzoek en advies

Rapportage Hellingman onderzoek en advies

Aan het Westeinde (in het rapport “de proeflocatie”) loopt nu voor het 3de jaar de proef natuurlijke bestrijding eikenprocessierups, waar een combinatie van maatregelen wordt ingezet om te onderzoeken wat het effect is voor de populatie aan eikenprocessierupsen op de proeflocatie.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de Stichting Boermarke Wapserveen. 
De maatregelen zijn:

  • vogelnestkasten
  • vleermuiskasten
  • insectenkasten met geparasiteerde nesten
  • inzaaien en aanplanten van de bermen
  • uitzetten van gaasvlieglarven
  • aanplant bloemrijke berm

De resultaten van de proeflocatie worden vergeleken met de controlelocaties: Wapserveen Westeinde (deel zonder maatregelen) en de Van Helomaweg, gemeente Westerveld.

Eindrapportage 2019
Eindrapportage 2018