Mijn BoerenNatuur

Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen

Aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen stelt de overheid steeds strengere eisen. Hoe kun je gewasbeschermingsmiddelen zo effectief mogelijk inzetten met de minste neveneffecten voor het milieu? En welke effectieve opties zijn er nog meer naast de inzet van gewasbeschermingsmiddelen? We bieden ondersteuning op het gebied van spuittechnieken, mechanische onkruidbestrijding, beslissingsondersteunende systemen, optimale spuitmoment, erosiepreventie en verhoging van het organische stofgehalte.

Meer informatie:

Toolbox – Toolbox Emissiebeperking (toolboxwater.nl)