ANDrenthe

Aaibaarheid koesteren

Bloeiende bloemenranden en -percelen raken vrijwel alle gebruikers van het landelijk gebied. De oh's, ah’s en wat mooi zijn nog niet van de lucht en velen stappen af (of uit) om de bloemen van dichtbij te bekijken en te fotograferen. Ik zou willen dat er bij al die plekken een bordje met een verwijzing stond: 'Dit project wordt verzorgd door agrariërs, die gezamenlijk een bijdrage leveren aan meer biodiversiteit, en wat doet u?’

Dat laatste is natuurlijk bijna ongepast, want: doe goed en zie niet om. Maar soms wilde je wel dat al die activiteiten van de leden van Agrarische Natuur Drenthe zouden landen in de hoofden van alle bewoners en bestuurders van Drenthe.

Agrariërs zijn zelfstandigen die op weg zijn naar een meer natuurinclusieve landbouw, waar ruimte is voor meer biodiversiteit in de vorm van gezonde bodem, schoon water, landschap, ruimte voor akker- en weidevogels en hun voedsel. Bloeiende akkerranden bieden voedsel aan insecten. Insecten die onmisbaar zijn voor natuurlijke processen en zeker ook voor jonge vogels. Zonder insecten geen akker- en weidevogels.

Nou, als de bloeiende randen en velden leiden tot afstappen en waardering mag je hopen dat ergens het kwartje valt: stimuleer projecten en processen waar agrariërs in hun bedrijfsvoering een weg zoeken voor toekomstgerichte landbouw. Bloeiende klaprozen en korenbloemen is het aaibare veldboeket dat zij de maatschappij aanbieden. Hopelijk leidt dat tot respect en steun.

Henk van 't Land

Voorzitter

24 juni: Veldmiddag agrarisch natuurbeheer te Smilde

WhatsApp Image 2021-06-11 at 15.54.35
Namens Maatschap Drenthen willen wij u van harte uitnodigingen voor een veldmiddag op donderdag 24 juni aanstaande. Tijdens de middag zullen diverse onderwerpen worden besproken gericht op samenwerking en daarnaast zal er een demo te zien zijn van de doorzaaimachine die Maatschap Drenthen zelf heeft ontworpen en zal een demo worden verzorgd door de dronepiloten van AND. Hieronder het volledige …

Meer lezen

Bericht uit het veld: Weidevogelbroedseizoen in het Drostendiep

3. pul grutto
Afgelopen voorjaar heb ik als nieuwe veldmedewerker van de AND in dit prachtige weidevogelgebied heel wat uurtjes doorgebracht. Natuurlijk kende ik het gebied en wist ik wel dat er een flinke populatie weidevogels zat. Maar dat het nog zo’n rijk weidevogelgebied is, wist ik toen nog niet. Daar kwam ik gaandeweg achter. Het seizoen begon voor mij al in februari. …

Meer lezen

Deelnemer Bloemrijke Akkers Jan Willem Vos in beeld

4. BA JWH Vos
Jan Willem Vos heeft een groot hart voor alles wat met de natuur te maken heeft. Vanaf zijn twaalfde werkte hij als vrijwillige weidevogelbeschermer en markeerde hij de nesten. Tot zijn grote spijt zag hij de weidevogels uit zijn zoekgebied verdwijnen. Als 16 jarige jongen geeft zijn moeder hem de keus tussen een brommercertificaat of een jagersopleiding. Met volle overtuiging …

Meer lezen

Demo mechanische onkruidbestrijding in agrarisch natuurbeheer

5. IMG_0341
In het agrarisch natuurbeheer worden alleen in overleg met het collectief (pleksgewijs)  gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Mechanische bestrijding van onkruiden is een methode dat steeds meer wordt toegepast voor het bestrijden van hinderlijke onkruiden. Op 3 juni demonstreerde Martin Heerema van AgriBioSolutions onder leiding van Sigrid Arends van Delphy een machine die onkruid wiedt in een bestaand gewas (Spike Rotoweeder) en …

Meer lezen

Patrijs voor het eerst in ieder werkgebied waargenomen

6. DSC_5093
In navolging van 2018 en 2019 is voor het leefgebied Open Akkerland in 2020 opnieuw de zogenoemde beheermonitoring uitgevoerd. Het doel van de monitoring is het volgen van de effectiviteit van het akkervogelbeheer. In de maanden mei, juni en juli is in drie telrondes gemonitord op aanwezigheid van (akker)vogels als geelgors, veldleeuwerik en patrijs. In 2020 is voor het eerst …

Meer lezen

Drone vindt 60 weidevogelnesten in Drostendiep

default
In maart zijn we begonnen met vliegen over het Drostendiep, opzoek naar kievitsnesten. Gemiddeld drie ochtenden per week stond AND samen met twee duo’s van de vrijwillige vogelbescherming in het veld. Naar mate het seizoen vorderde verlegden we onze zoektocht van akkerland naar grasland. Hier maken weidevogels als Tureluur, Grutto en Wulp graag hun nest. Dit eerste seizoen vond de …

Meer lezen

Landelijke enquête slootrandenbeheer: doet u mee agrariër of waterschapper?

8. 20200723_Veenkoloniën na eerste maaibeurt (2)a
In het project ‘Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën’ gaat het Louis Bolk Instituut op zoek naar de verschillende methodes van sloot- en taludbeheer.  Ze willen in kaart brengen hoe het beheer in Nederland is geregeld, zowel vanuit het perspectief van de boer als vanuit het waterschap. En daarnaast nieuwe aanpakken ontdekken. Hiervoor hebben ze 2 enquêtes gemaakt, die ons meer inzicht kunnen …

Meer lezen

Schoon Erf, Schoon Water

9. Trekker
Bent u akkerbouwer of loonwerker in de Drentse Veenkoloniën in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa's? En werkt u met gewasbeschermingsmiddelen op uw erf? Dan kunt u deelnemen aan een DAW-project dat erop is gericht om erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Er is nog ruimte voor deelname aan het DAW-project: Schoon Erf, Schoon Water. Deelnemers worden (gratis) geadviseerd over …

Meer lezen
facebook twitter