Mijn BoerenNatuur

Proeftuin NIL

Proeftuin NIL

Proeftuin NIL

De Proeftuin Natuurinclusieve Landbouw (NIL) geeft een praktische invulling aan de doelstelling van de provincie om een omslag naar meer biodiversiteit in de landbouw  te bewerkstellingen via de Agenda Boer Burger en Natuur Drenthe.

Doel is om boeren kennis te laten maken met maatregelen die de biodiversiteit van het bodemleven en de flora en fauna op het veld bevorderen, door een andere dan een gebruikelijke invulling van het bouwplan en de teeltwijze op akkers en grasland. Er zijn in dit verband drie hoofdthema’s:

In het programma van de Proeftuin NIL is per jaar ruimte voor deelname van ongeveer zeven akkerbouwers of veehouders met circa twintig hectare areaal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Geertje Enting (06-55766883).