Mijn BoerenNatuur

Kansrijke gewassen voor boer en natuur

Kansrijke gewassen voor boer en natuur

Kansrijke gewassen voor boer en natuur

Mengteelt tarwe en veldbonen

In de Proeftuin NIL wordt dit startjaar (2022) onderzocht wat de gemengde teelt van granen of mais (koolhydraten) en vlinderbloemigen (eiwit) teelttechnisch en bedrijfseconomisch kan betekenen voor zowel een akkerbouwer als voor een melkveehouder in het Drentsche Aagebied. Tegelijkertijd wordt geprobeerd vast te stellen wat een dergelijke mengteelt bijdraagt aan de bevordering van de (bodem)biodiversiteit. Vier deelnemers die zich hadden gemeld voor het thema kansrijke gewassen hebben mengteelten ingezaaid van mais met stokbonen, tarwe met veldbonen en gerst met erwten. Naast de combinatie van verschillende gewassen voor een breder  voedselaanbod voor het bodemleven, gewassen met bloei/nectar,  wordt ook geëxperimenteerd met teeltmethoden zoals minder kerende grondbewerking, mechanische onkruidbeheersing, aanleg van akkerranden enz.  De ondersteuning bij de uitvoering van de proeven en de begeleiding hiervan is in handen van het adviesbureau CLM Onderzoek en Advies (CLM) uit Culemborg.

Monitoring van de biodiversiteit

CLM voert op de deelnemende bedrijven ook het door hen ontwikkelde  biodiversiteitsmonitoringprogramma uit waarmee de boven- en ondergrondse biodiversiteit op het gehele bedrijf wordt geïnventariseerd. Vanuit de regio wordt de proeftuin met teelt- en bedrijfsadvies ondersteund.

Verschillende plantensoorten zorgen voor breed voedselaanbod bodemleven ook in grasland

In de nazomer en herfst van 2022 wordt een aantal van elkaar in functie verschillende graslandpercelen ingezaaid met gras/klaver/kruidenmengsels van verschillende samenstelling. Hiermee wordt het thema duurzaam graslandbeheer uitgewerkt door een aantal veehouders. Belangstellenden hebben deze zomer een informatiebijeenkomst in het veld bijgewoond.