Mijn BoerenNatuur

Duurzaam graslandbeheer

Duurzaam graslandbeheer

Duurzaam graslandbeheer

In de herfst van 2022 zijn een aantal graslandpercelen ingezaaid met verschillende mengsels van grassen, klavers en andere kruiden. Het gebruik van de graspercelen verschilt van elkaar, dat kan zijn beweiding, maaien en/of stalvoeren.

5 april 2023 is een veldbijeenkomst georganiseerd voor deelnemers aan het project en andere belangstellenden. Na een introductie over gras, kruiden, bodemen bemesting in het veld door Theo Mulder in 2022, gingen de deelnemers met Mark de Beer langs een aantal proefpercelen voor een beoordeling van het gewas. Ook werd de methode voor de bepaling van het vers grasgewicht toegelicht. Gedurende het groeiseizoen van 2023 worden meerdere bepalingen gedaan aan het grasland. Het hele verslag van de veldbijeenkomst kan u hier teruglezen.