Duurzame akkerbouw

Duurzame akkerbouw

Duurzame akkerbouw

Binnen het thema duurzame akkerbouw worden zowel de teeltmethoden als de afzetmogelijkheden uitgewerkt. In het voorjaar van 2023 is een aantal akkerbouwers aan de slag gegaan met de teelt van haver. Haver kan als rustgewas aan het bouwplan worden toegevoegd, met als voordeel dat het weinig onkruidbestrijding vraagt. Vanuit de markt is minder vraag naar granen als haver en rogge. Daarom is de opbrengst en hogere prijs via korte ketens een belangrijk aandachtspunt om deze gewassen te kunnen telen. Daarnaast zijn experimenten opgezet met bladrammenas voor zaadvermeerdering en boekweit.